Uitnodiging regiobijeenkomsten voor cliënten Transformatie BW Wmo fase 2

17 juni 2019 | Nieuws

De RIBW is gestart met fase 2 van het Masterplan BW Wmo. De medewerkers van de BW-teams zijn intussen geïnformeerd over de stand van zaken transformatie en afbouw BW. We vinden het belangrijk dat alle cliënten op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen beschermd wonen omdat die ook de rest van de organisatie raken. Daarom organiseren we twee regiobijeenkomsten. 
In de uitnodiging vind u meer informatie. Heeft u vragen over de bijeenkomst, neemt u dan contact op met uw begeleider.

De regiobijeenkomsten zijn er dus voor alle cliënten beschermd wonen, Participatie & Werk en ambulant en hun naasten en vinden plaats op:
woensdag 10 juli (Serviceorganisatie, Kerkenbos 1103a in Nijmegen) van 15.00 tot 16.30 uur
donderdag 11 juli (Agnietenhof in Tiel) van 15.00 tot 16.30 uur.

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen

E redactie@ribw-clientenplein.nl