Missie

Ieder mens heeft het recht op een betekenisvol leven en om mee te doen in de samenleving. Een ernstige psychiatrische aandoening mag daarbij geen belemmering zijn. De RIBW begeleidt mensen met een ernstige psychiatrische aandoening in hun persoonlijk en maatschappelijk herstel. Dat doen zij bij wonen en participatie. Dankzij de sociaal psychiatrische begeleiding is een cliënt beter in staat de regie over de kwaliteit van zijn leven te voeren en mee te doen in de samenleving.

Visie

De RIBW maakt het mogelijk dat mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) met maatwerkondersteuning een waardevolle rol kunnen vervullen in de samenleving. Zij zetten zich in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet op basis van gelijkwaardigheid. Het doel van de begeleiding is altijd gericht op herstel, autonomie, zelfregie, participatie en inzet van het sociale netwerk van de cliënt.

De RIBW werkt zowel vraaggericht als motiverend en nemen alleen taken en verantwoordelijkheden van een cliënt over als dit echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld om terugval te voorkomen. De RIBW staat midden in de samenleving en onderhoudt intensieve relaties met partijen in het sociaal domein en de zorg.

Medewerkers

Om de medewerkers in staat te stellen cliënten goed te ondersteunen, delen ze de bijna 35-jarige expertise in de geestelijke gezondheidszorg, cultuur en vaardigheden met elkaar. Zo zorgen ze ervoor dat cliënten de beste zorg krijgen.

Bestuur
De Raad van Bestuur van de RIBW Nijmegen & Rivierenland bestaat uit: drs. Caroline Truijens

Raad van Toezicht
drs. Ronald Helder – voorzitter
drs. Gaico Frieling – lid
drs. Arnold Veldman – lid
Gabriëlle Verbeek MBA PhD – vicevoorzitter en lid
Gerda Weitkamp – lid

Contactinformatie
T 088 382 24 22
Contactpersoon: Ellis Scharenborg, bestuurssecretaris.

Wil je meer weten over de RIBW, kijk dan op www.ribw-nr.nl.

Angela
Story title

Ervaringsverhalen

Angela heeft paniekaanvallen en angsten

Wil jij ook onze ondersteuning?

Kijk dan op de aanmeldpagina welke stappen je kan zetten.
Of neem contact met ons op als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over onze begeleiding naar herstel.

Cliëntenplein Nieuws