De Cliëntenraad is nauw betrokken bij beleidsvorming en overlegt hierover met de Raad van Bestuur. Om cliënten inspraak te geven kan de raad gebruik maken van advies- of instemmingsrecht. Wanneer de raad welk recht mag gebruiken is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018.

De leden van de Cliëntenraad worden ondersteund door een professional die een onafhankelijk positie bekleedt binnen de RIBW. In de Cliëntenraad zijn cliënten uit de Regioraden vertegenwoordigd. Zo houdt de raad voldoende voeling met haar achterban.

Ondersteuner Cliëntenraad

Gabriëlle Gieling
T: 06 10 63 78 79
E: g.gieling@ribw-nr.nl

*De Cliëntenraad behartigt de belangen van groepen cliënten. Voor klachten van de individuele cliënt wordt doorverwezen naar de klachtenfunctionaris of de cliëntenvertrouwenspersoon. Je kunt altijd contact met ons opnemen, zodat wij met je kunnen meedenken.

Thijmen
Story title

Ervaringsverhalen

Thijmen over zijn leven op straat en GHB-verslaving

Wil jij ook onze ondersteuning?

Kijk dan op de aanmeldpagina welke stappen je kan zetten.
Of neem contact met ons op als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over onze begeleiding naar herstel.

Cliëntenplein Nieuws