Stemmenhoordersgroep

Een stemmenhoordersgroep is een zelfhulpgroep voor en door stemmenhoorders. Door het onderling uitwisselen van ervaringen en ideeën ontstaat er wederzijdse acceptatie, begrip, herkenning en erkenning. Door samen te onderzoeken wat ieders wel en niet helpt kunnen er handvatten gevonden voor het leren omgaan met stemmen horen.

De stemmenhoordersgroep komt één keer per maand online bijeen en één keer per maand fysiek op Htien (Hulzenseweg 10 Nijmegen).

  • Elke eerste donderdag van de maand van 14.00 – 16.00 uur is er een online stemmenhoordersgroep.
  • Elke derde donderdag van de maand van 14.00 – 16.00 uur komt de stemmenhoordersgroep bijeen op Htien.

Spreekuur Stemmenhoorders

Heb je een vraag over (leren omgaan met) stemmen horen? Elke maandag van 14.00 – 16.00 uur is er gelegenheid om een afspraak te maken met een ervaringsdeskundige van het Steunpunt Stemmen Horen. Naar behoefte; online, telefonisch of op Htien (Hulzenseweg 10 in Nijmegen).

Individuele gesprekken stemmen horen

Voor cliënten van de RIBW Nijmegen & Rivierenland is het ook mogelijk om individuele gesprekken te voeren met een ervaringsdeskundige van Steunpunt stemmen horen. Dit kan telefonisch, online, op locatie, of op Htien.

Cursus Omgaan met Stemmen Horen

Bij de cursus Omgaan met Stemmen Horen krijg je allerlei informatie, inzichten en handvatten over leren omgaan met stemmen horen. Er is veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën. De cursus is bedoeld voor zowel stemmenhoorders, als naasten en hulpverleners. Zo kun je met en van elkaar leren. Tijdens de cursus werk je aan je eigen (herstel)verhaal en (herstel)plan. De cursus Omgaan met Stemmen Horen wordt gegeven door ervaringsdeskundige facilitators van het Steunpunt Stemmen horen. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van 3 uur en de groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers (inclusief trainers).

Workshops & presentaties

De ervaringsdeskundigen van het Steunpunt Stemmen Horen verzorgd regelmatig workshops & presentaties. Bij een workshop krijg je informatie en handvatten over (leren omgaan met) horen, herstel, herstelondersteuning en emancipatie. Ook vertellen de ervaringsdeskundigen van het steunpunt hun herstelverhalen.

Contact

Voor meer informatie en het aanmelden voor activiteiten van Steunpunt Stemmen Horen kan je contact opnemen met Robin of Ineke.

Robin Timmers (herstelcoach)
r.timmers@ribw-nr.nl, 06 22 76 82 71

Ineke Litjens (herstelcoach)
i.litjens@ribw-nr.nl, 06 31 79 31 90

Boek ‘Leren Omgaan met Stemmen Horen: Een op herstel en emancipatie gerichte benadering’

In 2018 verscheen de eerste druk van het boek ‘Leren Omgaan met Stemmen Horen: Een op herstel en emancipatie gerichte benadering’ door Robin Timmers. In dit boek legt Robin in begrijpelijke taal alle kanten van het (leren omgaan met) stemmen horen uit. Eind 2022 verschijnt er een tweede, herziene druk van dit boek.

Voor meer informatie en een gratis online versie van het boek, zie Boek “Leren Omgaan met Stemmen Horen” | omgaanmetstemmenhoren.nl

'Een warm bad, het mag er gewoon zijn'

Wil je meer te weten komen over Steunpunt Stemmen Horen? Bekijk dan deze video, gemaakt door Nicky Gijsbers SameninBeeld.

In deze video vertellen Willy en Robin over het Steunpunt Stemmen Horen. Zij delen wat ze doen en wat het hen heeft opgeleverd. Ook leggen ze uit wat het betekent.

Sjoerd
Story title

Ervaringsverhalen

Sjoerd vertelt over zijn depressie en paniekaanvallen

Cliëntenplein Nieuws