De bezoekersraad RIBW Htien komt in actie tegen de plannen om de locatie Participatie en Werk van de RIBW te sluiten.
Ze heeft daarvoor een petitie on-line gezet met de naam: 

Hou de locatie Participatie en Werk Htien van de RIBW open

Je kunt de petitie online ondertekenen. Gebruik daarvoor deze link.

__________________________________________________________________

Wij, de bezoekersraad, namens bezoekers van Htien constateren

  • dat wij niet achter de plannen rondom de sluiting van Htien kunnen staan.
  • De aanname dat door deze plannen (veel) meer clienten gebruik maken gaan maken van dagbesteding, betwijfelen wij zeer.
  • Bovendien zien wij geen steekhoudende reden(en) waarom het doel om meer bezoekers te trekken, vooral bezoekers die beschermd wonen, niet vanuit Htien bereikt kan worden
  • De enorme investeringen in Htien zijn dan niet tevergeefs geweest.
  • Door woonbegeleiders en activiteitenbegeleiders is niet of nauwelijks gebruik gemaakt van de ervaringsdeskundigheid van bezoekers die de stap naar dagbesteding al wel gezet hebben.

    en verzoeken

    de plannen nog eens grondig te heroverwegen en vragen daarbij aandacht voor de ondersteuning van ervaringsdeskundigen, om het doel meer mensen te motiveren tot dagbesteding, op een andere manier te bereiken.

andere interessante nieuwsartikelen

Begin maken met herstel | Zomer 2024
Begin maken met herstel | Zomer 2024
3 min
Life Goals Festival Nijmegen 2024
Life Goals Festival Nijmegen 2024
3 minuten
Bingo-middag in Wijkcentrum Dukenburg op 23 mei
Bingo-middag in Wijkcentrum Dukenburg op 23 mei
3 min