De RIBW kent al jaren medezeggenschap van cliënten in de vorm van een cliëntenraad, regioraden en samenspraak. Deze opzet voldeed echter niet meer volledig aan de behoefte. Daarom is er de afgelopen periode gesproken over het versterken van onze cliëntmedezeggenschap. Het resultaat is een nieuw geformuleerde missie & visie op deze medezeggenschap. Daarna startte een project met als hoofddoel lokale cliëntenraden op te richten en op een aantal locaties te beproeven in de praktijk.

Missie

De nieuwe missie op cliëntmedezeggenschap luidt als volgt: “De cliëntmedezeggenschap van de RIBW Nijmegen & Rivierenland stelt de gemeenschappelijke belangen van haar cliënten voorop. Elke cliënt kan via de medezeggenschap meepraten over en invloed uitoefenen op beleidskeuzes van de organisatie en de uitvoering daarvan. En dat is belangrijk omdat de RIBW haar cliënten op de juiste manier wil ondersteunen bij het vorm en inhoud geven aan een betekenisvol leven en het actief meedoen in de samenleving.”

Deze missie benadrukt jouw waardevolle stem en de mogelijkheid om bij te dragen aan de besluitvorming die invloed heeft op de zorg die de RIBW levert.  

Visie

Daarnaast is er een nieuwe visie opgesteld: “De cliënten van de RIBW Nijmegen & Rivierenland worden zoveel mogelijk betrokken bij de cliëntmedezeggenschap. Cliënten ontmoeten elkaar en gaan in gesprek met elkaar en de RIBW over te nemen besluiten over beleidsvoorstellen en de uitvoering van beleid. Uitgangspunt hierbij is dat medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de cliënt vorm krijgt. Onderling gaan we respectvol met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid. Ook creëren we met elkaar een veilige plek om in vrijheid je mening naar voren te kunnen brengen, te kunnen meedoen en je te ontwikkelen.”

Deze visie benadrukt respect en veiligheid, waar je vrijuit je mening kan uiten en mag groeien als individu.

Herinrichting cliëntmedezeggenschap

Om deze missie en visie te realiseren, wordt de cliëntmedezeggenschap opnieuw ingericht. Er komen lokale cliëntenraden en een centrale cliëntenraad. Er wordt gekeken naar een goede verhouding ten opzichte van informele medezeggenschap (SamenSpraak) en de verhouding tot de zorgteams. Als er een eerste ontwerp van de locatieraden is wordt dit met een aantal pilots in de praktijk uitgeprobeerd. Ook komen er waarschijnlijk cliëntenpanels om in contact te komen en blijven met de achterban, inclusief ambulante cliënten. Zo worden zoveel mogelijk cliënten gehoord.

De herinrichting wordt voorbereid door een projectgroep.

Denk mee!

In de projectgroep denken al een aantal cliënten mee. Vind je het leuk om over een tijdje deel te nemen aan een lokale cliëntenraad of een cliëntenpanel? Meld je dan alvast aan bij Joël de Booijs via het e-mailadres j.d.booijs@ribw-nr.nl.

andere interessante nieuwsartikelen

Bingo-middag in Wijkcentrum Dukenburg op 16 mei
Bingo-middag in Wijkcentrum Dukenburg op 16 mei
3 min
Nieuw voorjaarsprogramma Zelfregiecentrum Nijmegen
Nieuw voorjaarsprogramma Zelfregiecentrum Nijmegen
3 min
Lifegoals Fit en Fun event 23 april 2024
Lifegoals Fit en Fun event 23 april 2024
3 minuten