Er zijn weer een aantal maanden verstreken na het uitbrengen van de laatste nieuwsbrief van de Cliëntenraad, de Regioraden en SamenSpraak. We nemen jullie graag mee in een overzicht van onze (gezamenlijke) activiteiten en waar we ons sterk voor hebben gemaakt in de periode 1 november 2022 – 1 juli 2023.

Veel leesplezier!
Namens de Cliëntenraad en de Regioraden
Marijke Goossens, Debbie Spoor en Marja Giesbers

Download de nieuwsbrief

andere interessante nieuwsartikelen