Hieronder beschrijven we een aantal redenen waarom de inzet van ervaringsdeskundigheid belangrijk is voor een organisatie en vooral waarom de inzet van ervaringsdeskundigheid belangrijk is voor cliënten.

Om uit te leggen wat ervaringsdeskundigheid is, is het belangrijk om drie termen uit te leggen: ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid.

Ervaring

Kort gezegd bestaat ervaring uit de unieke en persoonlijke belevingen en ervaringen die iemand heeft opgedaan in de GGZ en waar iemand een persoonlijke betekenis aan geeft die niet overdraagbaar is.

Ervaringskennis

Wanneer de opgedane ervaringen gedeeld worden met andere mensen en wanneer iemand ook andere bronnen gebruikt om meer kennis op te doen over de ggz en om zijn eigen ervaringen in een breder perspectief te plaatsen, ontstaat ervaringskennis. De ervaringen krijgen een gelijke noemer, er worden patronen ontdekt en er ontstaat een meer algemeen geldende kennis.

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringskennis wordt op een kundige manier ingezet om anderen te ondersteunen in het persoonlijke herstelproces. Ook kan ervaringsdeskundigheid hulpverleners inzicht bieden, het emancipatieproces bevorderen en stigma helpen bestrijden.

Meer weten?

Wil je meer weten over ervaringsdeskundigheid, neem dan contact op met Team Herstel, team.herstel@ribw-nr.nl.

Of met één van onze ervaringsdeskundige herstelcoaches:

Anne Tomassen – van Kessel
a.v.kessel@ribw-nr.nl, 06 23 61 95 76

Robin Timmers
r.timmers@ribw-nr.nl, 06 22 76 82 71

Ineke Litjens
i.litjens@ribw-nr.nl, 06 31 79 31 90

Manuela van den Steenhoven
m.vd.steenhoven@ribw-nr.nl, 06 25 07 80 94

Ilja Kramer
il.kramer@ribw-nr.nl, 06 51 13 62 01

Renske
Story title

Ervaringsverhalen

Renske vertelt over haar herstelproces van psychotische depressies

Cliëntenplein Nieuws