Duurzaamheid is één van de strategische thema’s voor 2024. Van afval scheiden, inclusiviteit tot het bewust omgaan met voedsel. En energie besparen natuurlijk! Om medewerkers én cliënten van de woonvoorzieningen/locaties bewuster te maken van hun energieverbruik en het energieverbruik terug te brengen, organiseren we van december t/m maart een Energie Challenge.

Wat houdt de Energie Challenge in?
Als je meedoet aan de Energie Challenge dan let je in komende maanden extra op je energieverbruik. Medewerkers en cliënten kijken samen op welke manier ze hun steentje kunnen bijdragen om het elektriciteits- en gasverbruik naar beneden te krijgen.

Verbruiksmeter
Maandelijks wordt het elektriciteits- en gasverbruik van jullie voorziening/locatie gemonitord en wordt de besparing ten opzichte van het verbruik in 2022 bijgehouden op een ‘verbruiksmeter’ die je een plek kunt geven in bijvoorbeeld de woonkamer of centrale ruimte. Zodat bewoners en gasten kunnen zien wat de inspanningen opleveren.

Aanmoedigingsprijs van € 150,-
Doe je mee aan de Energie Challenge dan krijg je een aanmoedigingsprijs in de vorm van een energie waardebon ter waarde van € 150,-. Met dit cadeau geeft de RIBW elk deelnemend team een vliegende start. Hier lees je waar je je energie waardebon aan kunt besteden en hoe de betaling en verantwoording is geregeld.

Starterspakket
Elk team dat meedoet krijgt een starterspakket bestaande uit een ‘energie-check-poster’ met tips én ruimte voor je eigen energiebesparende ideeën, en een verbruiksmeter poster.

Meedoen aan de Energie Challenge?
Wil jij ook je steentje bijdragen aan een duurzamer RIBW? Doe dan mee aan de Energie Challenge. Bedenk allereerst een leuke naam voor je team en geef je vóór 9 december op via duurzaam@ribw-nr.nl. Vermeld dan meteen wie jullie ‘aanvoerder’ is. Dit kan een cliënt of een medewerker zijn. Hoe je het ook aanpakt, zorg dat je de bewoners en bezoekers aan de locatie bij deze wedstrijd betrekt en benadruk het wedstrijdelement.

De hoofdprijs
In april bekijken we welke team tot de beste prestatie is gekomen. De hoofdprijs is een feestelijke lunch voor het hele team. Een vakkundige jury bestaande uit Arne van de Wert (huisvesting), Joël de Booijs (projectleider duurzaamheid) en een lid van de Cliëntenraad bepaalt welk team boven zichzelf is uitgestegen. Hierbij wordt de specifieke situatie van de locatie meegenomen zodat elk deelnemend team een eerlijke kans krijgt op de hoofdprijs en ‘eeuwige roem’.

Energie besparen door cliënten die zelfstandig wonen
Woon jij als cliënt bij de RIBW zelfstandig? Dan kan je helaas niet meedoen aan deze challenge. Wel kun je samen met je begeleider bespreken wat je kan doen om je energieverbruik naar beneden te brengen. Al is het maar om er financieel beter van te worden. Om hierbij te helpen kun je de (digitale) energie-check-poster gebruiken. Deze worden binnenkort verspreid.

Vragen of hulp nodig?
Heb je een vraag over deze Energie Challenge of hulp nodig om te bekijken op welke energiebesparende maatregelen jullie het beste kunnen inzetten, stuur dan een e-mail naar duurzaam@ribw-nr.nl.

andere interessante nieuwsartikelen