Afgelopen donderdag 7 september heeft Bart Claus op Htien een presentatie gehouden over de toekomst van RIBW Participatie en werk.

In dit nieuwsbericht vind je de informatie uit de presentatie:

De toekomst van Participatie & Werk

De RIBW Nijmegen & Rivierenland biedt al sinds jaar en dag, naast de begeleiding bij wonen, ook activiteiten aan zoals ontmoeting, dagbesteding en begeleiding naar werk. Het kunnen bieden van een zinvolle daginvulling vindt de RIBW belangrijk omdat deze bijdraagt aan het herstel van cliënten.

Echter, intern en extern spelen enkele belangrijke ontwikkelingen waardoor het nodig is om het aanbod van Participatie & Werk te veranderen. De belangrijkste redenen zijn:• We willen het mogelijk maken dat meer cliënten in de beschermd wonen voorzieningen in de nabijheid hun weg vinden naar de dagbestedingsactiviteiten.• We willen het aanbod voor nu en de langere termijn weer financieel gezond maken.

In de afgelopen maanden hebben we gesprekken gevoerd met medewerkers en cliënten en goed naar het aanbod en de financiën van Participatie & Werk gekeken. Zo zijn we gekomen tot een toekomstplan. Hieronder lees je in het kort wat dit plan inhoudt.

Dagbesteding dichter bij de cliënt

We willen dagbesteding dichter bij de cliënt, en dus bij de beschermd woonvoorzieningen organiseren in een zogenaamde wooncirkel. Op deze manier maken we het gemakkelijker voor cliënten om een vorm van dagbesteding te kiezen, zonder daarvoor (ver) te hoeven reizen. Dit betekent dat we naar 12 kleinere dagbestedingslocaties gaan, verspreid over het werkgebied van de RIBW. Zo is er altijd een dagbestedingslocatie om de hoek/in de buurt.

Deze dagbestedingslocaties gaan minimaal drie dagen per week open en zijn vanzelfsprekend ook bedoeld voor cliënten die zelfstandig wonen.

Sluiting RIBW Htien

Het openen van 12 kleinere locaties voor dagbesteding heeft gevolgen voor ons grootste dagactiviteitencentrum Htien. Deze zal helaas vanwege organisatorische en financiële redenen moeten sluiten. De andere (kleinere) DAC's blijven wel geopend.

Nadruk op begeleiding naar werk, sluiting van enkele werkprojecten

De RIBW zal nog meer dan voorheen inzetten op begeleiding naar werk in de vorm van jobcoaching en IPS-trajecten.Helaas zijn we genoodzaakt om afscheid te nemen van de werkprojecten Hout & Meer, Webwerk, Twinkeltje, De Loods, De FotoStudio en Productiewerk, en deze niet meer in eigen beheer aanbieden. Voor cliënten die deelnemen aan deze werkprojecten wordt gezocht naar een vervangende plek waar deze activiteit kan plaatsvinden of naar een alternatieve invulling.

Dagbestedingsaanbod

In de dagbestedingslocaties proberen we veel meer dan voorheen samen te kijken met de bezoekers welke activiteiten ze willen doen en hier het aanbod op af te stemmen. Wil een deel van de bezoekers een activiteit doen die niet mogelijk is binnen de dagbestedingslocatie dan wordt gekeken naar een plek waar dit wel kan.Activiteiten waarvan het lastiger is om die op meerdere locaties te doen, krijgen of behouden een eigen plek, zoals de jongerengroep, Draadwerk, de Tuinclub en Art-tics. Een kunstwinkel en -uitleen is ook onderdeel van het plan.

Wanneer

De afdeling huisvesting is op zoek naar locaties waar we de laagdrempelige dagbestedingslocaties kunnen inrichten. We hopen hier zo snel mogelijk stappen in te kunnen zetten. Voor een deel zijn deze al beschikbaar in bestaande beschermd wonen voorzieningen. Het streven is om per 1 juli 2024 de deuren van RIBW Htien te sluiten.

Begeleiding

Met de sluiting van Htien krijgen de begeleiders een nieuwe werkplek op meerdere dagbestedingslocaties. We hopen als de dagbestedingslocaties onderdeel worden van de wijk we meer vrijwilligers kunnen aantrekken.

Meer informatie

Het is zeker de bedoeling dat we alle cliënten die nu dagbesteding afnemen bij de RIBW ook in de toekomst een zinvolle daginvulling kunnen blijven bieden. Cliënten bij wie de locatie van hun dagbesteding of het aanbod verandert, zullen wij hierin goed begeleiden.

We begrijpen dat deze informatie vragen kan oproepen. Stel deze gerust aan je activiteitenbegeleider of neem contact op met Bart Claus, manager Participatie & Werk (b.claus@ribw-nr.nl, 06 55 37 01 01). Uiteraard zullen we iedereen, zodra de plannen meer vorm krijgen, verder infomeren en betrekken.

andere interessante nieuwsartikelen

Bingo-middag in Wijkcentrum Dukenburg op 16 mei
Bingo-middag in Wijkcentrum Dukenburg op 16 mei
3 min
Nieuw voorjaarsprogramma Zelfregiecentrum Nijmegen
Nieuw voorjaarsprogramma Zelfregiecentrum Nijmegen
3 min
Lifegoals Fit en Fun event 23 april 2024
Lifegoals Fit en Fun event 23 april 2024
3 minuten