Maak je onvrede bespreekbaar

Is er iets gebeurd dat je vervelend vindt? Of ben je ergens ontevreden over? Dan hoort de RIBW dat graag van je. Zodat ze er iets aan kunnen doen. Wil je dit bespreken? Of misschien een klacht indienen? Volg dan onderstaande stappen.

1. Bespreek je onvrede met de medewerker, je persoonlijk begeleider en/of de zorgcoördinator
Ben je niet tevreden? Bespreek het dan met de medewerker(s) die betrokken zijn bij jouw klacht. Vaak is rechtstreeks contact de snelste manier om iets aan je onvrede te doen. Je geeft de medewerker(s) zo de gelegenheid om jouw beleving te begrijpen en om er iets aan te doen. Hier kunnen ook andere cliënten hun voordeel mee doen.

Als je het moeilijk vindt om je onvrede te uiten, kun je hierbij ondersteuning vragen van de cliëntvertrouwenspersoon. Deze is er voor jou.

2. Bespreek je onvrede met de klachtenfunctionaris
Kom je er met de betrokken medewerker(s) niet uit? Bespreek dan je onvrede met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris luistert naar je en bespreekt samen met je wat voor jou de beste weg is. Soms helpt het om ondersteuning te krijgen in het gesprek tussen jou en de betrokken medewerker(s). Dan kan de klachtenfunctionaris proberen te bemiddelen. Zo probeert zij de betrokken partijen dichter bij elkaar te brengen. De klachtenfunctionaris werkt onpartijdig, onbevooroordeeld en heeft een geheimhoudingsplicht.

3. Dien een klacht in bij de onafhankelijke klachtencommissie
Zorgt bemiddeling niet voor een oplossing? Dan kun je een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. De klachtencommissie beoordeelt of je klacht ontvankelijk is voor behandeling. Na haar onderzoek waarin jij, als klager, en degene over wie je klaagt gehoord worden, brengt zij advies uit aan de Raad van Bestuur. Het advies kan luiden dat de commissie je klacht terecht (gegrond) of niet terecht (ongegrond) vindt. Hierna zal de Raad van Bestuur het uiteindelijke oordeel geven over je klacht.

4. Laat je klacht beoordelen door een externe instantie
Als je het niet eens bent met het oordeel van de Raad van Bestuur, dan kun jij je klacht voorleggen aan een externe instantie; de geschillencommissie GGZ.

Je kiest zelf
De RIBW vindt het belangrijk dat een klacht zo snel mogelijk wordt opgepakt. Maar het is ook belangrijk dat je zelf kiest welke weg je bewandelt. Je kunt je bijvoorbeeld ook rechtstreeks wenden tot de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie.

Wie is wie

Klachtenfunctionaris

Elsbeth Leppink, onafhankelijk klachtenfunctionaris

Telefoonnummer: 06 53 88 54 59

E-mailadres: elsbethleppink@adviespuntzorgbelang.nl

Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag tot 13.00 uur.

Klachtencommissie
E-mailadres: klachtencommissieclienten@ribw-nr.nl

Bereikbaar per post:
RIBW Nijmegen & Rivierenland
T.a.v. Klachtencommissie cliënten
Postbus 1437
6501 BK Nijmegen

Cliëntvertrouwenspersoon
Kijk voor meer informatie op de webpagina van de cliëntvertrouwenspersoon.

Deze klachtenregeling is door RIBW Arnhem & Veluwe Vallei samen met de RIBW Nijmegen & Rivierenland opgesteld. Ook de klachtenfunctionaris werkt voor beide RIBW’s. Bekijk voor meer informatie de klachtenroute, de gezamenlijke regeling en het huishoudelijk reglement.

Karin
Story title

Ervaringsverhalen

Karin over prestatiedrang, eetstoornis en vertrouwen in jezelf

Wil jij ook onze ondersteuning?

Kijk dan op de aanmeldpagina welke stappen je kan zetten.
Of neem contact met ons op als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over onze begeleiding naar herstel.

Cliëntenplein Nieuws