RIBW brief aan trajectdeelnemers Participatie & Werk over afbouwen vergoeding trajectdeelnemers

7 juli 2020 | Nieuws

Binnenkort krijgen trajectdeelnemers van Participatie & Werk die het afgelopen half jaar een trajectvergoeding hebben ontvangen een brief in de bus. In de brief staat uitleg over het besluit de trajectvergoedingen af te bouwen.

(Helaas zorgt een technische storing voor een vertraging, daarom plaatsen we de brief vast op het clientenplein)

Lees de brief hier onder:

Nijmegen 07-07-2020

 

Beste trajectdeelnemer,

Zoals al enige tijd in de lucht hangt is na een akkoord door de Cliëntenraad op 4 juni jl. op 15 juni het besluit genomen door de Raad van Bestuur om de vergoeding voor trajectdeelnemers te stoppen.

Nieuwe cliënten ontvangen met ingang van 1 juli 2020 geen vergoeding meer en voor bestaande cliënten wordt de vergoeding afgebouwd.

Het stoppen van de vergoeding voor trajectdeelnemers heeft te maken met A. de visie op dagbesteding door de gemeente, B. de visie van de RIBW en Participatie & Werk (P&W) en het nieuwe tarief voor begeleiding in een groep (BGG). Hieronder vindt u een nadere uitleg:

A. Visie gemeente
De gemeente wil dagbesteding inzetten voor het maatschappelijk en persoonlijk herstel van haar burgers. De RIBW Nijmegen & Rivierenland heeft die zorgtaak opgepakt. Volgens de gemeente zijn het behalen van doelen op het persoonlijk en maatschappelijk herstel en het ontvangen van een vergoeding hiervoor in strijd met elkaar.

B. Visie RIBW:
De visie van de gemeente sluit aan bij de visie van P&W, want ook het doel van het P&W-aanbod is het bevorderen van maatschappelijk en persoonlijk herstel. Het gaat niet om de activiteit zelf, maar om de ondersteuningsvraag van de cliënt. Het is dan ook niet belangrijk of het om een arbeidsmatige of ontwikkelingsgerichte activiteit gaat.

Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk een vorm van dagbesteding in de samenleving te vinden, behalve als een beschermende omgeving gewenst is. Door deze wijze van denken kunnen cliënten met verschillende ondersteuningsvragen dezelfde activiteit volgen.
Om te werken aan het maatschappelijk en persoonlijk herstel is het denkbaar dat cliënten op een bepaald moment in het herstelproces wisselen van activiteit binnen de RIBW of daarbuiten. Als er een vergoeding is gekoppeld aan een activiteit kan de onwenselijke situatie ontstaan dat een cliënt de stap naar een volgende fase (activiteit) niet maakt omdat hij/zij daardoor zijn/haar vergoeding verliest. Daarbij is het bekend dat het jezelf kunnen ontwikkelen en waardering krijgen voor wat je doet, leidt tot meer motivatie en tevredenheid dan het ontvangen van een financiële vergoeding.

C. Nieuw tarief is beperkt:
Het tarief voor begeleiding in een groep (BGG) is lager geworden. Een van de redenen is dat de facilitaire kosten niet of minder worden vergoed omdat ervan uit wordt gegaan dat dagbesteding zoveel mogelijk buitenshuis plaatsvindt. Een tweede reden is dat in het tarief dat de RIBW ontvangt geen vergoedingen aan cliënten zijn opgenomen. Lang is bovendien verondersteld dat een vergoeding aan cliënten bekostigd kon worden door de opbrengst uit commerciële activiteiten. Maar dit blijkt niet zo te zijn.

Tijdspad en implementatie

We streven ernaar om in januari 2021 de vergoedingen volledig te hebben afgebouwd. Het tijdspad van afbouw ziet er als volgt uit:

1 juli 2020
  • Nieuwe deelnemers ontvangen geen vergoeding meer.
  • Deelnemers die tot 1 juli een vergoeding ontvangen krijgen over de maand juli nog 1,25 per uur uitbetaald volgens de oude regeling.
augustus 2020
  • Over de maand augustus ontvangen de deelnemers die tot 1 juli vergoeding ontvingen 1,00 per uur.
September
  • Over de maand september ontvangen de deelnemers die tot 1 juli vergoeding ontvingen 0,75 per uur.
Oktober
  • Over de maand oktober ontvangen de deelnemers die tot 1 juli vergoeding ontvingen 0,50 per uur.
November
  • Over de maand november ontvangen de deelnemers die tot 1 juli vergoeding ontvingen 0,25 per uur.
December
  • Over de maand december ontvangen de deelnemers die tot 1 juli vergoeding ontvingen geen vergoeding meer.
Januari
  • Alle trajectvergoedingen zijn afgebouwd (ook de maatwerk vergoedingen)

 

Ondersteuning
Heeft u zorgen over het verliezen van uw vergoeding, dan verzoeken wij u dit te bespreken met uw trajectbegeleider, persoonlijk begeleider en/of bewindvoerder. In overleg tussen u, uw (traject)begeleider en/of bewindvoerder en Ester Funneman, is er dan een mogelijkheid om maatwerk bij het afbouwen van de vergoedingen af te stemmen.

Wilt u hulp bij u financiën dan begeleiden wij u bij het zoeken naar vervolgzorg op het gebied van inkomen of budgetbeheer.
Wilt u overstappen naar een andere vorm van dagbesteding en wenst u hierbij ondersteuning, dan helpen wij u ook daarbij.

Ik hoop dat ik op deze wijze voldoende heb geïnformeerd.
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mij via telefoon 06 – 52 63 74 45 of e-mail e.funneman@ribw-nr.nl.

Met vriendelijke groeten,

Ester Funneman

Manager Participatie en Werk
RIBW Nijmegen & Rivierenland
Kerkenbos 1103A
6546 BC Nijmegen

 

 

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen

E redactie@ribw-clientenplein.nl