Ethiekcafé 29 november

5 november 2018 | Nieuws

UITNODIGING
Voor cliënten en medewerkers van de RIBW Nijmegen & Rivierenland

De Commissie Ethiek nodigt cliënten en medewerkers van harte uit voor het Ethiekcafé op

Donderdag 29 november 2018 van 14.30 tot 16.30 uur

Locatie:
RIBW DAC Phoenix Oud Burgeren Gasthuis (OBG)
Professor Cornelissenstraat 8
6524 PJ NIJMEGEN

Het thema voor deze middag is:

Zingeving & doodswens

Wat betekent het (soms of vaak) te leven met een doodswens?
Kan een verlangen naar de dood een (zinvolle) plaats krijgen in het leven?

Spreken over (leven met) een doodswens kan moeilijk zijn; belast het jou of een ander niet teveel? Is het niet te zwaar? Schrikt het niet af? Hoe wordt het opgevat?

Toch is leven met een doodswens voor zoveel mensen herkenbaar en reëel. Deze middag willen we daarom ruimte maken om samen stil te staan en uit te wisselen over dit onderwerp. Weet je welkom, wanneer je (vaak of soms) leeft met een doodswens, of geïnteresseerd bent om hier meer over te horen.

  • 14.30 – 15.00 uur Ontvangst en opening
  • 15.00 – 16.00 uur We staan stil bij het onderwerp door ervaringsverhalen in filmfragmenten en interview. Daarna is er ruimte om reacties en ervaringen met elkaar uit te wisselen.
  • 16.00 – 16.30 uur Nabespreking met een hapje en een drankje.

Graag tot ziens op donderdag 29 november!
Met hartelijke groet, namens de Commissie Ethiek

Voor vragen mail het Secretariaat Zorg & HRM: zorg@ribw-nr.nl

RIBW Nijmegen & Rivierenland
Postbus 1437, 6501 BK NIJMEGEN
024-3820500

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Graafseweg 250
6532 ZV Nijmegen

T 06-542 41 906
E redactie@ribw-clientenplein.nl