Werk en psychische gezondheid

11 september 2017 | Uitgelicht

“Een groeiende literatuur geeft aan dat werken en werkhervatting bevorderlijk kan zijn voor de gezondheid en het herstel daarvan, vooral ook bij psychische klachten. Werken vermindert de kans op een depressie en geeft mensen structuur en meer gevoel van eigenwaarde, waardoor ze beter functioneren”. Dit zegt het tijdschrift ‘EBS Gezondheidszorg’ (06-09-2017) naar aanleiding van een onderzoek uit 2016 door het Centraal Bureau voor Statistiek. Uit dat onderzoek blijkt onder meer dat 31% van de mensen met een uitkering psychische zorg ontvangt. Van de mensen die werken of naar school gaan is dat slechts 10%. Nog een ander feitje uit dat onderzoek: uitkeringsgerechtigden nemen 58,2% van de totale kosten van de geestelijke zorg voor hun rekening.
Van alle groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, hebben mensen met psychische aandoeningen de meeste problemen bij het vinden van een baan, terwijl werk juist kan bijdragen aan psychische gezondheid, aldus de overheid.

Deze overheid kan rekenen en wil nu dat gemeenten, GGZ en UWV beter gaan samenwerken om te zorgen dat mensen met een uitkering en GGZ-zorg makkelijker aan betaald werk kunnen komen. De gedachte is dat ze dan minder GGz zorg nodig hebben en geen uitkering meer nodig hebben, bezuiniging op twee fronten dus. Dat is heel goed voor die mensen én goed voor de portemonnee van de overheid. Staatssecretaris Klijnsma stelt hiertoe voor de komende twee jaar € 3,5 miljoen beschikbaar.

Klijnsma: ‘Samenwerking tussen gemeenten, UWV, GGZ en werkgevers is cruciaal om mensen met een psychische aandoening naar werk te begeleiden. Het geld dat ik nu beschikbaar stel moet de regionale samenwerking een extra impuls geven. Naast dit geld zijn er natuurlijk nog allerlei andere middelen om deze mensen aan het werk te helpen. Het kan en het moet.’

Jacobine Geel van GGZ Nederland: ‘Werken is meedoen. Het helpt enorm bij het herstel van een psychische aandoening. En dat is logisch, want zo tellen mensen weer mee en staan ze in contact met anderen. Laten we samen het verschil maken voor de mensen die nu ongewild zonder baan aan de kant staan.’

Fred Paling, UWV: ‘Goed werk speelt voor bijna iedereen een belangrijke rol bij de ervaren gezondheid. Door deze samenwerking bieden we meer mensen met een psychische kwetsbaarheid perspectief op werk.’

Een recent voorbeeld van samenwerking is Individuele Plaatsing en Steun (IPS), ontwikkeld binnen de ggz om via werk de benodigde structuur, sociale contacten en waardering te bieden waardoor mensen met psychische problemen weer opknappen. In de VS zijn hier goede resultaten mee geboekt. Onze RIBW werkt al met IPS, het UWV gaat daar nu ook mee experimenteren.

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen

E redactie@ribw-clientenplein.nl