In navolging van de ontwikkelingen rondom wooncirkels, heeft de RIBW formeel afscheid genomen van de regio’s en daarmee ook de Regioraden Nijmegen, Rijk van Nijmegen en Rivierenland.

Samen met de Cliëntenraad hebben we onderzocht hoe we medezeggenschap willen vormgeven binnen onze organisatie en stellen we hiervoor samen kaders op. Vervolgens wordt binnen de wooncirkels samen met de cliënten een passende vorm gekozen.   

Op deze manier kunnen we de inspraak van cliënten zo dicht mogelijk bij de cliënten organiseren. Zodra er ontwikkelingen zijn, volgt hierover informatie via het Cliëntenplein.

andere interessante nieuwsartikelen