Op 3 juli werden Erik van Lent, Marijke Goossens, Ben Coenders en Petra de Haan in de bloemetjes gezet omdat zij voor vier jaar zijn herbenoemd tot lid van de Cliëntenraad. Zij zetten zich al jarenlang met hart en ziel in voor de cliëntmedezeggenschap. Op de voorgrond zie je cliëntenraadslid Guido Cox, en op de achtergrond de leden Wendy Smits en Debbie Spoor. Naast hen staan Caroline, Eveline en Gabriëlle.

andere interessante nieuwsartikelen