RIBW versoepelt maatregelen

8 mei 2020 | Nieuws

Nu we elkaar in Nederland meer ruimte kunnen geven sluit de RIBW hier graag bij aan. Daarom versoepelen we vanaf 11 mei onze maatregelen.

Ambulante begeleiding
Onze ambulante cliënten gaan we weer vaker face-to-face begeleiden. Onze ambulante begeleiders bekijken welke vorm van contact het beste past bij zijn cliënt. Dit kan voornamelijk digitaal blijven, voornamelijk face-to-face worden of een combinatie hiervan. Natuurlijk houden we ons hierbij aan de afstand- en hygiënemaatregelen van het RIVM.

Beschermd Wonen
Beschermd Wonen voorzieningen bekijken hoe zij begeleiding en activiteiten aanbieden met 1,5 meter afstand in achtneming. Ook maken ze afspraken over het ontvangen van bezoek. Afhankelijk van de kwetsbaarheid van de cliënten wordt besloten om gesloten te blijven, open te gaan of onder voorwaarden bezoek toe te laten. Zodra deze afspraken op de voorziening bekend zijn, komt de bezoekersstop daar te vervallen.

Participatie & Werk
Participatie & Werk werkt aan een gefaseerde opstart. Er wordt per locatie en activiteit bekeken hoe ze begeleiding kunnen bieden op 1,5 meter afstand en hygiëne-maatregelen in acht kunnen nemen.

Op het moment dat duidelijk is wat de mogelijkheden zijn zal Participatie & Werk dat via het Cliëntenplein, en via rechtstreeks contact aan de betreffende deelnemers laten weten.

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen

E redactie@ribw-clientenplein.nl