RIBW brief aan cliënten over opstarten Participatie & Werk (25 mei)

26 mei 2020 | Nieuws

Rond 25 mei 2020, gaat er opnieuw een brief op de post naar naar alle cliënten van RIBW Nijmegen & Rivierenland over het opstarten van Participatie & Werk.

Participatie & Werk heeft de afgelopen tijd hard gewerkt om haar locaties zo in te richten dat er wordt voldaan aan alle regels vanuit de RIVM. Nu dit is afgerond starten we stap voor stap weer op. In de week van 1 juni ontvangen we weer de eerste cliënten. Cliënten kunnen zich per regio via een telefoonnummer aanmelden.

Lees de complete tekst van de brief hieronder en let ook op de bijlage onderaan de brief met daarin de Algemene regels RIBW Participatie & Werk

[ Als u de brief wilt downloaden klikt u hier ]

 

Nijmegen, 25 mei 2020

Betreft: Opstart Participatie & Werk

Beste heer, mevrouw,

In de brief van 18 mei informeerden wij u al over de opstart van Participatie & Werk. Wij zijn blij dat wij de centrale locaties stap voor stap kunnen opstarten en u weer te mogen ontvangen in de week van 1 juni 2020.

Om dit veilig te laten verlopen, hebben we ons hier goed op voorbereid en hebben we iedereen nodig om het tot een succes te maken. We volgen hierbij de adviezen en richtlijnen van het RIVM en nemen de nodige maatregelen om een besmetting met het coronavirus te voorkomen.

De versoepeling kan op elk moment, als daar aanleiding toe is, weer worden teruggedraaid. Bijvoorbeeld bij een opleving van het coronavirus. De maatregelen worden dan weer strenger. Als dit aan de orde is dan informeren wij u daar onmiddellijk over.

Opstart Participatie & Werk
Wij gaan weer activiteiten organiseren, verdeeld in twee blokken van maximaal 2 uur per dag. Zo kunnen wij tussendoor de locaties goed schoonmaken.

Regio Nijmegen (RIBW Htien) en regio Rivierenland (RIBW DAC Dolfijn) starten met 10 dagdelen per week van maandag t/m vrijdag tussen:

 • ’s ochtends van 10.00 uur tot 12.00 uur

én

 • ’s middags van 13.30 uur tot 15.30 uur

Regio Rijk van Nijmegen (RIBW DAC d’Arc Druten) start met 6 dagdelen per week op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

 • ’s ochtends van 10.00  uur tot 12.00 uur

of

 • ’s middags van 13.00 uur tot 15.00 uur

Het exacte programma maken wij binnenkort bekend.

Omdat we maar met een beperkt aantal mensen in een ruimte kunnen zijn, hopen we met deze opzet iedereen die dat graag wil een moment in de week te kunnen ontvangen.

Algemene regels
Om een besmetting met het coronavirus te voorkomen hebben we spelregels opgesteld. Het is heel belangrijk dat u zich goed aan deze regels houdt. Als dat niet lukt kunt u helaas niet komen. U leest deze algemene regels in de bijlage van deze brief.

Aanmelden voor een activiteit
De eerste week/weken worden er activiteiten aangeboden en is er natuurlijk ruimte om met elkaar te spreken over de ervaringen van de laatste tijd. Ook gebruiken we deze periode om de behoefte aan het soort activiteiten te inventariseren zodat we deze kunnen gaan opstarten.

Aanmelden voor een activiteit/bezoek doet u op de volgende manier:

 • Regio Nijmegen: meld u aan via het telefoonnummer van Participatie & Werk: 06 55 36 68 98 van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur of tussen 14.00 en 16.00 uur. U kunt dit nummer ook samen bellen met uw (traject)begeleider. Gedurende de eerste week gaan we wensen inventariseren en een passend programma opstellen. Op deze manier hopen we zoveel mogelijk aan ieders behoefte tegemoet te kunnen komen. U kunt ook contact opnemen met uw (traject)begeleider.
 • Regio Rivierenland: de eerste afspraak hierover maakt u telefonisch met uw activiteitenbegeleider waarmee u de afgelopen periode telefonisch contact hebt gehad. Gedurende de eerste week gaan we wensen inventariseren en een passend programma opstellen. Op deze manier hopen we zoveel mogelijk aan ieders behoefte tegemoet te kunnen komen. U kunt ook contact opnemen met uw (traject)begeleider.
 • Regio Rijk van Nijmegen: meld u aan via het telefoonnummer van Participatie & Werk locatie DAC d’Arc: 088 382 24 26 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur of tussen 13.00 en 15.00 uur. U kunt dit nummer ook samen bellen met (traject)begeleider. Woensdag is het niet mogelijk om te bellen. Gedurende de eerste week gaan we wensen inventariseren en een passend programma opstellen. Op deze manier hopen we zoveel mogelijk aan ieders behoefte tegemoet te kunnen komen. U kunt ook contact opnemen met uw (traject)begeleider.

Wilt of moet u thuis blijven? Dan kunt u nog steeds activiteiten volgen via internet. Kijk voor alle informatie op www.ribwclientenplein.nl

Vragen en meer informatie
Kijk voor de laatste informatie op www.ribwclientenplein.nl. Heeft u vragen? Bel dan de medewerkers van Participatie & Werk van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur op telefoonnummer: 06 55 36 68 98.

Graag tot binnenkort!

Met vriendelijke groet,

Team RIBW Participatie & Werk


Bijlage: Algemene regels RIBW Participatie & Werk

Als u een bezoek brengt aan RIBW Participatie & Werk moet u zich aan de volgende regels houden:

Voordat u komt

 • Voordat u op de locatie komt heeft u zich voor de activiteit en het tijdstip, telefonisch aangemeld. In dit telefoongesprek wordt ook naar uw gezondheid geïnformeerd aan de hand van de RIVM vragenlijst. Onderaan deze brief kunt u lezen hoe u zich aanmeldt per regio.
 • Heeft u last van één van onderstaande corona gerelateerde klachten? Blijf dan thuis totdat u tenminste 24 uur helemaal klachtenvrij bent. Informeer hier ook uw begeleiding over.
  • Neusverkoudheid
  • Loopneus
  • Niezen
  • Keelpijn
  • Hoesten
  • Verhoging van 37,5 tot 38 graden of koorts (38 graden en meer).
 • Als u corona heeft gehad dan kunt u weer komen als u minimaal 24 uur volledig klachtenvrij bent. Als de klachten weer terugkomen (dat kan bij corona), ga dan meteen weer naar huis en blijf thuis totdat u tenminste 24 uur helemaal klachtenvrij bent.
 • Als u een zwakke gezondheid heeft, is het verstandig om goed na te denken of u wilt komen en welke risico’s u dan loopt. Overleg eventueel met uw huisarts en begeleider.

Op de locatie

 • Houd u altijd aan de regels van de overheid en volg de basis- en hygiëneregels die u leest op de posters van het RIVM. Deze posters hangen op de verschillende locaties.
 • Volg altijd aanwijzingen van de begeleiding op.
 • Kom als dat mogelijk is zelfstandig naar de locatie. Er wordt nog geen personenvervoer ingezet door de RIBW zelf.
 • U bent 15 minuten voor de start en tot 15 minuten na de start welkom om binnen te komen en weer te vertrekken.
 • Op de locatie wordt u ontvangen en wordt, voor de zekerheid, uw temperatuur gemeten en moet u uw handen ontsmetten. Uw naam wordt bij binnenkomst genoteerd. Op die manier weten we, als er onverhoopt toch sprake is van een besmetting, wie met wie in contact is geweest en kunnen we u daarover berichten.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Deel uw materiaal (telefoon enz.) niet met andere deelnemers.
 • Spreek elkaar vriendelijk aan als u merkt dat iemand te dichtbij staat.
 • Als u iets wilt pakken, maar u komt dan te dicht bij iemand anders, vraag dan gerust of u er even bij mag.
 • Maak zo min mogelijk gebruik van de toiletten. Ga voordat u naar de locatie komt thuis naar het toilet.
 • Bedenk dat veel van onze deelnemers kwetsbaar zijn, neem geen risico’s, en houd u aan de regels.

Na uw bezoek

 • Als er een coronabesmetting is, of een verdenking ervan, op de locatie die u heeft bezocht, dan informeren wij u hierover. Het kan zijn dat de locatie dan preventief gesloten wordt en dat u een periode niet kunt komen.
Postadres
RIBW Cliëntenplein
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen

E redactie@ribw-clientenplein.nl