Bij de cursus Omgaan met Stemmen Horen krijg je allerlei informatie, inzichten en handvatten over leren omgaan met stemmen horen. Er is veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën. De cursus is bedoeld voor zowel stemmenhoorders, als naasten en hulpverleners. Zo kun je met en van elkaar leren. Tijdens de cursus werk je aan je eigen (herstel)verhaal en (herstel)plan. De cursus Omgaan met Stemmen Horen wordt gegeven door ervaringsdeskundige facilitators van het Steunpunt Stemmen horen. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van 3,5 uur en de groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers (inclusief trainers).

Contact

Voor meer informatie en het aanmelden voor een cursus kan je contact opnemen met Robin via onderstaande gegevens. 
Meer informatie vind je ook op het Clientenplein: Steunpunt Stemmen Horen | ribwclientenplein.nl

Cato
Story title

Ervaringsverhalen

Cato over bijna op jezelf wonen en je eigen ritme bepalen

Cliëntenplein Nieuws