Steunpunt Stemmen Horen

Ook heeft Team Herstel een Steunpunt Stemmen Horen, voor en door stemmenhoorders. Bij het Steunpunt kan je een cursus Omgaan met stemmen horen volgen. Ook is er wekelijks een (online) spreekuur en lotgenoten komen eens per maand samen in de Stemmenhoordersgroep.

Voor informatie over activiteiten van Steunpunt Stemmen Horen kan je contact opnemen met Robin of Ineke:

Robin Timmers (herstelcoach)
06 22 76 82 71
r.timmers@ribw-nr.nl

Ineke Litjens (herstelcoach)
06 31 79 31 90
i.litjens@ribw-nr.nl

Spreekuur Stemmenhoorders
Heb je een vraag over (leren omgaan met) stemmen horen?
Elke maandag van 14.00 – 16.00 uur is er gelegenheid om een afspraak te maken met een ervaringsdeskundige van het Steunpunt Stemmen Horen. Naar behoefte; online, telefonisch of op Htien (Hulzenseweg 10 in Nijmegen).

Stemmenhoordersgroep
Een stemmenhoordersgroep is een zelfhulpgroep voor en door stemmenhoorders. Door het onderling uitwisselen van ervaringen en ideeën ontstaat er wederzijdse acceptatie, begrip, herkenning en erkenning. Door samen te onderzoeken wat ieders wel en niet helpt kunnen er handvatten gevonden voor het leren omgaan met stemmen horen.

De stemmenhoordersgroep komt één keer per maand online bijeen en één keer per maand fysiek op Htien (Hulzenseweg 10 Nijmegen).

  • Elke eerste donderdag van de maand van 14.00 – 16.00 uur is er een online stemmenhoordersgroep.
  • Elke derde donderdag van de maand van 14.00 – 16.00 uur komt de stemmenhoordersgroep bijeen op Hien.

Individuele gesprekken stemmen horen
Voor cliënten van de RIBW Nijmegen & Rivierenland is het ook mogelijk om individuele gesprekken te voeren met een ervaringsdeskundige van Steunpunt stemmen horen. Dit kan telefonisch, online, op locatie, of op Htien.

Cursus Omgaan met Stemmen Horen
Bij de cursus Omgaan met Stemmen Horen krijg je allerlei informatie, inzichten en handvatten over leren omgaan met stemmen horen. Er is veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën. De cursus is bedoeld voor zowel stemmenhoorders, als naasten en hulpverleners. Zo kun je met en van elkaar leren. Tijdens de cursus werk je aan je eigen (herstel)verhaal en (herstel)plan. De cursus Omgaan met Stemmen Horen wordt gegeven door ervaringsdeskundige facilitators  van het Steunpunt Stemmen horen.  De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van 3 uur en de groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers (inclusief trainers).

De eerstvolgende cursus is op vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur, Bijleveldsingel 56 in Nijmegen. 

Vrijdag 17 en 24 februari 
3, 10, 17,24 en 31 maart 
7 en 14 april 

Aanmelden: Robin Timmers, r.timmers@ribw-nr.nl, 06 22 76 82 71.

Workshops & presentaties
De ervaringsdeskundigen van het Steunpunt Stemmen Horen verzorgd regelmatig workshops & presentaties. Bij een workshop krijg je informatie en handvatten over (leren omgaan met) horen, herstel, herstelondersteuning en emancipatie. Ook vertellen de ervaringsdeskundigen van het steunpunt hun herstelverhalen.

Contact
Voor meer informatie en aanmelden activiteiten Steunpunt Stemmen Horen kan je contact opnemen met Robin of Ineke.

Robin Timmers (herstelcoach)
06 22 76 82 71
r.timmers@ribw-nr.nl

Ineke Litjens (herstelcoach)
06 31 79 31 90
i.litjens@ribw-nr.nl

Boek ‘Leren Omgaan met Stemmen Horen: Een op herstel en emancipatie gerichte benadering’
In 2018 verscheen de eerste druk van het boek ‘Leren Omgaan met Stemmen Horen: Een op herstel en emancipatie gerichte benadering’ door Robin Timmers. In dit boek legt Robin in begrijpelijke taal alle kanten van het (leren omgaan met) stemmen horen uit.  Eind 2022 verschijnt er een tweede, herziene druk van dit boek.

Gratis online versie Leren omgaan met Stemmen Horen
Voor meer informatie en een gratis online versie van het boek, zie www.omgaanmetstemmenhoren.nl of klik op het boek hieronder.

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen

E redactie@ribw-clientenplein.nl