Spirituele worsteling

“De bijzondere zintuigelijke ervaringen begonnen met een LSD-trip. Ik verwachtte dat na de trip alles weer normaal zou worden. Maar mijn bewustzijn bleek voorgoed veranderd. Ik hoor, zie en voel dingen die anderen niet ervaren. Ik probeerde door te gaan met studeren en met mijn baan bij het nieuwe hersenscaninstituut, maar dat lukte niet. Ik wilde graag begrijpen wat er allemaal gebeurde in mijn bewustzijn; wie of wat zijn die stemmen en wat willen ze? De stemmen begonnen steeds naarder te worden en ik werd steeds banger voor de stemmen. Ik probeerde te vluchten voor de stemmen, maar waar kon ik heen? De stemmen zaten in mijn hoofd.”

Grillig gedrag

“Uiteindelijk raakte ik behoorlijk in paniek, in de war en begon ik onverstandige dingen te doen. Ik was in een crisis beland. Mijn huisarts stelde de diagnose psychose en verwees mij door naar de GGZ. Thuis probeerde ik af en toe te werken en te studeren, maar dat ging nauwelijks. Ik begon allerlei zelfverzonnen spirituele praktijken te beoefenen. En ik startte met overdag blowen, wat alles natuurlijk alleen maar vager maakte. Af en toe had ik een mooie spirituele ervaring maar mijn gedrag werd steeds grilliger.”

Opnames en dakloos

“Door mijn gedrag begon mijn behandelaar steeds vaker aan te dringen op een opname. Dat gebeurde eerst vrijwillig, later gedwongen. Daarna woonde ik samen met een vrouw die ik bij de opname had ontmoet. Toen zij weer werd opgenomen, werd ons huis ontruimd. Zo kwam ik op straat te staan. In mijn dakloze periode werden de stemmen steeds heftiger; ze schreeuwden hard tegen me en ik hoorde ze niet in mijn hoofd, maar van buitenaf. Gelukkig was ik in die tijd niet meer bang voor de stemmen.”

Psychisch herstel

“Tijdens de laatste vrijwillige opname had ik een gesprek met een verpleegkundige. Hij vroeg: “Hoe gaat het eigenlijk met je?” Ik zei: “Niet zo goed. Ik hoor allemaal stemmen en die zeggen vervelende dingen tegen me.”. Hij vroeg me vervolgens: “Kun je niet iets terug zeggen?” Ik zei: “Nee, ik weet niet hoe”. Al die jaren was het eenrichtingsverkeer geweest van de stemmen naar mij. Ik wist totaal niet hoe ik met ze in gesprek kon gaan.

Uit spirituele nood begon ik te bidden. Na een tijd merkte ik dat ik mijn eigen innerlijke stem ontwikkelde. Nu kon ik eindelijk iets terug zeggen tegen de stemmen. Ik kon mijn grenzen aangeven. Na verloop van tijd lukte het ook om in gesprek te gaan met de stemmen. Mijn innerlijke stem hielp me ook om weer grip en regie te krijgen over mijn gedachten. Ten slotte besloot ik ook met mijn innerlijke stem tegen mezelf te praten. Ik besloot mijn eigen beste vriend te zijn en mezelf gerust te stellen of moed in te praten als ik bang was, te troosten als ik verdrietig was en op te vrolijken als ik down was.”

Ervaringsdeskundigheid

“In de jaren die volgden zette ik vele kleine stapjes in mijn herstelproces en bereikte ik af en toe een mijlpaal. Zo ging ik van de opname naar beschermd wonen bij RIBW Nijmegen & Rivierenland en later naar een zelfstandig appartement. Ook begon ik met vrijwilligerswerk, daarna wat betaald werk en nu kan ik sinds 9 jaar in mijn eigen onderhoud voorzien. 8 jaar geleden heb langzaam mijn medicatie, behandeling en begeleiding afgebouwd en heb inmiddels geen diagnose meer. Ik gebruik alleen nog een kleine dosis antipsychotica, puur als slaapmiddel. In 2009 heb ik alsnog mijn bachelor diploma psychologie gehaald met een scriptie over stemmen horen. Daarna werd ik actief in de internationale stemmenhoorbeweging. In 2012 richtte ik het Steunpunt Stemmen Horen op bij de RIBW Nijmegen & Rivierenland. Bij het steunpunt geven we informatie en ondersteuning aan stemmenhoorders, naasten en hulpverleners op het gebied van stemmen horen, herstel en emancipatie. Bij het Steunpunt leiden we ook ervaringsdeskundigen op. In 2018 verscheen mijn boek ‘Leren Omgaan met Stemmen Horen: Een op herstel en emancipatie gerichte benadering’. Hierop kwamen veel positieve reacties en recensies. Ik vind het een super vak en dankbaar werk. En naast mijn inkomen is mijn werk ook een mooie vorm van zingeving.”

Gezin

“In 2015 begon voor mij een nieuw hoofdstuk van mijn leven. Ik werd vader van mijn eerste zoon. Een paar jaar daarna werd mijn tweede zoon geboren. Het is voor mij best intensief om vader te zijn, te werken en tegelijkertijd om te gaan met alles wat er in mijn hoofd gebeurt. Maar ik geniet met volle teugen van die twee kids.”

andere interessante ervaringsverhalen

Marco over leven op straat en werken als vrijwilliger in de NuNN

Marja over het leven met een bipolaire stoornis

Wil jij ook onze ondersteuning?

Kijk dan op de aanmeldpagina welke stappen je kan zetten.
Of neem contact met ons op als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over onze begeleiding naar herstel.

Cliëntenplein Nieuws