Privacyverklaring voor cliënten van RIBW Nijmegen & Rivierenland

De ‘Privacyverklaring voor cliënten van de RIBW Nijmegen en Rivierenland’ heeft een update gehad.

Er heeft een aantal kleine wijzigingen plaatsgevonden:

  • De bewaartermijn van de zorginhoudelijke gegevens is gewijzigd naar 15 jaar, steeds vaker bevat uw dossier ook medische gegevens waardoor we als organisatie wettelijk verplicht zijn deze 15 jaar te bewaren nadat u bij ons uit zorg bent gegaan.
    Hiermee hanteren we dezelfde bewaartermijnen die bijvoorbeeld gemeenten, zorgkantoren, huisartsen en behandelaren hanteren.
    Let op, u kunt te allen tijde nadat u uit zorg bent gegaan uw recht op wissing uitoefenen dan worden uw zorginhoudelijke gegevens gewist.
  • De Meldcode en Verwijsindex zijn apart benoemd. De oude privacyverklaring was hier niet duidelijk genoeg over. De RIBW Nijmegen en Rivierenland is wettelijk verplicht de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken. Dit is verankerd in de wet en staat beschreven in de inkoopeisen.
    Als een begeleider van de RIBW zich zorgen maakt over uw veiligheid, die van uw partner en/ of de veiligheid van uw kinderen zijn we verplicht te handelen volgens de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In beginsel en als de situatie dat toelaat wordt natuurlijk altijd met u het gesprek aangegaan over deze zorgen!

Mocht u vragen hebben over deze wijzigingen neem dan contact op met uw begeleider.

[ U kunt het bestand hier downloaden/bekijken (pdf.) ]

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen

E redactie@ribw-clientenplein.nl