Over de RIBW

De RIBW Nijmegen & Rivierenland is de expert in de begeleiding van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Als het gaat om wonen, dagbesteding en werk. De RIBW begeleidt met meer dan 500 professionele en betrokken medewerkers circa 2.000 mensen. In een gebied tussen Gennep en Culemborg.

Missie
De missie van de RIBW is om mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) te begeleiden in hun persoonlijk en maatschappelijk herstel. Dit doen ze met verschillende diensten: beschermd wonen, begeleid zelfstandig wonen, dagbesteding en werk.

Onze visie
De RIBW probeert het mogelijk te maken dat mensen met gerichte ondersteuning weer mee kunnen doen in de samenleving. Minder snel terugvallen in hun ziekte. Minder overlast veroorzaken. Daarbij horen een ‘platte’, wijkgerichte organisatie, zelforganiserende teams en regelvrijheid voor cliënten en medewerkers. De RIBW onderscheidt zich door een cliëntgerichte begeleiding. Daarin is eigen regie over de kwaliteit van leven een van de uitgangspunten. Begeleiders nemen alleen taken en verantwoordelijkheden van een cliënt over als dit echt noodzakelijk is. De RIBW staat midden in de samenleving en onderhoudt goede relaties met andere zorgpartijen in de regio.

Medewerkers
Om de medewerkers in staat te stellen cliënten goed te ondersteunen, delen ze de bijna 35-jarige expertise in de geestelijke gezondheidszorg, cultuur en vaardigheden met elkaar. Zo zorgen ze ervoor dat cliënten de beste zorg krijgen.

Bestuur
De Raad van Bestuur van de RIBW Nijmegen & Rivierenland bestaat uit:
Dhr. Edwin ten Holte

Raad van Toezicht

Ir. H.M.H. (Harrie) Windmüller – voorzitter
Dr. W.M.N.J. (Wil) Buis
G. (Gaico) Frieling
G. (Gabriëlle) Verbeek MBA PhD
A.Th.M. (Arnold) Veldman

Contactinformatie:
T 088 382 24 22
j.bertels@ribw-nr.nl
Contactpersoon: Jeannette Bertels, bestuurssecretaris.

Wil je meer weten over de RIBW, kijk dan op www.ribw-nr.nl.

Kernwaarden
Onze kernwaarden zijn:

  • Langdurig betrouwbaar
  • Dichtbij
  • Ondernemend

Deze waarden komen tot uiting in een cliëntgerichte houding. Hiervoor hanteert de RIBW de basismethodieken herstelondersteunende zorg, rehabilitatie en kwartiermaken. De RIBW kent een ruime differentiatie in haar zorgaanbod, ontwikkelt ze ketenzorg en creërt ze aanbod voor nieuwe doelgroepen.

HKZ
De RIBW is HKZ gecertificeerd.

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen

E redactie@ribw-clientenplein.nl