Medezeggenschap

Medezeggenschap cliënten
Binnen de RIBW kunnen cliënten via de Cliëntenraad en Regioraden en Samenspraak invloed uitoefen op de kwaliteit van zorg. Ook voor de RIBW is het waardevol dat cliënten aangeven hoe zij willen dat de zorg is georganiseerd.

Cliëntenraad
De Cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van cliënten.* Binnen de RIBW, maar soms ook bij gemeenten over onderwerpen die belangrijk zijn voor cliënten. De Cliëntenraad is nauw betrokken bij beleidsvorming en overlegt hierover met de Raad van Bestuur. Om cliënten inspraak te geven kan de raad gebruik maken van advies- of instemmingsrecht. Wanneer de raad welk recht mag gebruiken is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018.

De leden van de Cliëntenraad worden ondersteund door een professional die een onafhankelijk positie bekleedt binnen de RIBW. In de Cliëntenraad zijn cliënten uit de Regioraden vertegenwoordigd. Zo houdt de raad voldoende voeling met haar achterban.
De Cliëntenraad is van en voor cliënten. De leden weten stuk voor stuk wat het is om te maken te hebben met psychische uitdagingen.

Ondersteuner Cliëntenraad: Gabriëlle Gieling
T: 06 10 63 78 79
E: g.gieling@ribw-nr.nl

Regioraden
Er zijn drie Regioraden binnen de RIBW Nijmegen & Rivierenland: Regioraad Nijmegen, Regioraad Rijk van Nijmegen en Regioraad Rivierenland. De Regioraden geven advies aan de directeur van hun regio over zaken die spelen binnen deze regio. Bij overkoepelende thema’s werken zij samen met de Cliëntenraad. De Regioraden hebben ook advies- en instemmingsrecht.

Ondersteuner Regioraden: Len Raaijmakers
T: 06 46 38 58 24
E: l.raaijmakers@ribw-nr.nl

SamenSpraak
SamenSpraak houdt zich bezig met de informele medezeggenschap op locatie. Via inspraakbijeenkomsten kunnen cliënten en professionals van een RIBW-team op locatie in gesprek met de RIBW om verbeteringen in hun woon- en werkomgeving tot stand te brengen. SamenSpraak is op een laagdrempelige manier georganiseerd om zo zoveel mogelijk cliënten en professionals binnen de RIBW te betrekken bij de medezeggenschap.

Coördinator SamenSpraak: Evelien Krikke
T: 06 25 64 04 05
E: e.krikke@ribw-nr.nl

Folder medezeggenschap
Bekijk/download hier de folder

*De Cliëntenraad behandelt de belangen van groepen cliënten. Voor klachten van de individuele cliënt wordt doorverwezen naar de klachtenfunctionaris of de cliëntenvertrouwenspersoon. U kunt altijd contact met ons opnemen, zodat wij met u kunnen meedenken.

Lees en/of download de laatste nieuwsbrief van Raden en Samenspraak door er hieronder op te klikken:

 

Waar gaan we over?

Onder andere:

  • Voedinggeld
  • Vervoersbeleid
  • Dagbesteding
  • Onderhoud woonlocaties
  • Bouw nieuwe locaties
  • Beleid inzake kwaliteit, veiligheid en hygiëne

Bekijk/download de folder

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen

E redactie@ribw-clientenplein.nl