Klachten

Klachtenprocedure voor cliënten
We proberen u op een goede, professionele manier te begeleiden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Of dat er iets gebeurt dat u vervelend vindt. Wij horen dat graag van u. Dan kunnen we er iets aan doen.

Er zijn vijf stappen die u kunt doorlopen om een klacht in te dienen: 

 1. U bespreekt uw onvrede met de medewerker, uw persoonlijk begeleider en/of de zorgcoördinator
  Bent u niet tevreden? Bespreek het dan met de medewerker(s) die betrokken zijn bij uw klacht. Vaak is rechtstreeks contact de snelste manier om iets aan uw onvrede te doen. U geeft de medewerker(s) zo de gelegenheid om uw beleving te begrijpen en om er iets aan te doen. Hier kunnen ook andere cliënten hun voordeel mee doen.
  Als u het moeilijk vindt om uw onvrede te uiten, kunt u hierbij ondersteuning vragen van de cliëntvertrouwenspersoon.
 2. U bespreekt uw onvrede met de klachtenfunctionaris
  Komt u er met de betrokken medewerker(s) niet uit? Bespreek dan uw onvrede met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris luistert naar u en bespreekt samen met u wat voor u de beste weg is. De klachtenfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht.
 3. U laat de klachtenfunctionaris bemiddelen in de situatie tussen u en de betrokken medewerker(s)
  De klachtenfunctionaris werkt onpartijdig en onbevooroordeeld. Met bemiddeling probeert zij de betrokken partijen dichter bij elkaar te brengen.
 4. U dient een klacht in bij de onafhankelijke klachtencommissie
  Wanneer bemiddeling niet tot een oplossing leidt, kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. De klachtencommissie beoordeelt of uw klacht ontvankelijk is voor behandeling. Daarna doet zij uitspraak of uw klacht terecht is of niet (gegrond of ongegrond). Deze uitspraak stuurt de klachtencommissie naar de Raad van Bestuur, eventueel met een advies.
 5. U laat uw klacht beoordelen door een externe instantie
  De Raad van Bestuur geeft een oordeel op basis van de uitspraak van de klachtencommissie. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een externe instantie; de geschillencommissie GGZ.

U kiest zelf
We vinden het belangrijk dat een klacht zo snel mogelijk wordt opgepakt. Maar het is ook belangrijk dat u zelf kiest welke weg u bewandelt. U kunt zich bijvoorbeeld ook rechtstreeks wenden tot de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie.

Wie is wie
Klachtenfunctionaris

Klachtenfunctionaris
Elsbeth Leppink, onafhankelijk klachtenfunctionaris.T: 06 53 88 54 59
E: elsbethleppink@adviespuntzorgbelang.nl 
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Op woensdag tot 13.00 uur.

Klachtencommissie
RIBW Nijmegen & Rivierenland
Tav Klachtencommissie clienten
Postbus 1437
6501 BK Nijmegen
E: klachtencommissieclienten@ribw-nr.nl

 

Extra informatie:

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen

E redactie@ribw-clientenplein.nl