Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon, Chris de Haas, is er voor familieleden en directbetrokkenen van cliënten van RIBW Nijmegen en RIvierenland. De familievertrouwenspersoon is  onafhankelijk  en heeft een beroepsgeheim

  • Luisteren naar uw verhaal.
  • Informeren over de geestelijke gezondheidszorg
  • Doorverwijzen naar instanties, belangenorganisaties, cursussen of bijeenkomsten
  • U adviseren en ondersteunen in gesprekken met hulpverleners.
  • Adviseren en ondersteunen als u een klacht wilt indienen.
  • Aandacht vragen voor uw positie binnen de organisatie.
  •  De communicatie tussen u en de RIBW helpen verbeteren.

De dienstverlening van de familievertrouwenspersoon is kosteloos.
U kunt bellen van maandag tot en met donderdag op kantooruren voor een afspraak.  06-53242920

Voor meer informatie zie de website van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen www.lsfvp.nl met onder meer een video over de werkwijze. U kunt ook mailen c.dehaas@lsfvp.nl

familievertrouwenspersoon
Chris de Haas

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Graafseweg 250
6532 ZV Nijmegen

T 06-542 41 906
E redactie@ribw-clientenplein.nl