Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon, Mark de Grauw, is er voor familieleden en directbetrokkenen van cliënten van RIBW Nijmegen en RIvierenland. De familievertrouwenspersoon is  onafhankelijk  en heeft een beroepsgeheim.

  • Luisteren naar uw verhaal.
  • Informeren over de geestelijke gezondheidszorg
  • Doorverwijzen naar instanties, belangenorganisaties, cursussen of bijeenkomsten
  • U adviseren en ondersteunen in gesprekken met hulpverleners.
  • Adviseren en ondersteunen als u een klacht wilt indienen.
  • Aandacht vragen voor uw positie binnen de organisatie.
  • De communicatie tussen u en de RIBW helpen verbeteren.

De samenwerking met familie en naasten werkt vaak positief voor het herstel van mensen met een psychiatrische aandoening. De familievertrouwenspersoon zet zich in voor een betere positie van naasten in de GGZ en verslavingszorg. Mark luistert naar het verhaal van de naaste, kan bemiddelen en ondersteunen in het contact met management, begeleiders, of algemene informatie geven over de aandoening, behandeling en begeleiding. Voor het maken van een afspraak is contact mogelijk via telefoon of e-mail:

E-mail: markdegrauw@adviespuntzorgbelang.nl
Telefoon:  06 – 538 85 672

familievertrouwenspersoon
Mark de Grauw

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen

E redactie@ribw-clientenplein.nl