De Wmo

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo is van kracht sinds januari 2015 en vervangt grotendeels de AWBZ en de oude Wmo. De invoering ervan ging samen met een forse bezuinigingsronde op de zorg.

De Wmo moet ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen aan de samenleving en daarbij zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De wet wordt uitgevoerd door de gemeenten, die dat ieder op hun eigen manier doen. De meeste gemeenten hebben een Wmo-loket ingericht waar u met al uw vragen terecht kunt.

 

Zelfstandigheid
Het doel van de Wmo is dat iedereen zo zelfstandig mogelijk leeft. Zelfstandig leven betekent:

  • dat u het huis schoon en leefbaar kunt houden;
  • dat u in en om uw huis kunt lopen of bewegen;
  • dat u binnen uw woonplaats/regio kunt reizen;
  • dat u mensen kunt ontmoeten.

Voor elkaar zorgen
Bij problemen op deze gebieden kunnen mensen in uw omgeving (familieleden, vrienden) vaak ondersteuning bieden. We spreken dan van mantelzorg. De gemeente ondersteunt mantelzorgers bij hun zorgtaken. Ook dat is onderdeel van de Wmo.
Kunnen mensen in de eigen omgeving onvoldoende helpen, dan komt u in aanmerking voor steun van de Wmo.

Rol gemeenten
Als u de gemeente om hulp vraagt in het kader van de Wmo, dan bekijkt zij uw persoonlijke situatie én verkent wat u zelf nog kunt doen, eventueel met hulp van iemand uit uw omgeving. U kunt op verschillende manieren ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld hulp in de huishouding, geld voor een rolstoel of woningaanpassing, een bijdrage aan vervoerskosten.

Begeleiding door de RIBW
Ook de begeleiding die u van de RIBW krijgt valt sinds 1 januari 2015 onder de Wmo. Dit betekent dat de gemeenten de RIBW betalen voor de diensten die zij aan u levert. Tot 2015 werd de begeleiding uit de AWBZ gefinancierd.
Mensen die vóór 2015 al begeleiding van de RIBW ontvingen, vallen onder het zogenaamde overgangsrecht. Dat betekent dat zij recht op begeleiding houden tot het einde van hun indicatie of uiterlijk tot januari 2016.

In de handreiking van de overheid, die u hier kunt downloaden, vindt u hierover meer informatie.

Meer informatie
voor meer informatie over de Wmo kunt u terecht bij:

De Rijksoverheid

Folder Veranderingen in de zorg

Document Veelgestelde vragen over de Wmo

De website Regelhulp laat zien welke andere (landelijke) regelingen of voorzieningen er zijn,

Wmo-begrippen begrepen

Met de invoering van de Wmo krijgen we te maken met terminologie die ons vreemd is. Om medewerkers en cliënten te laten wennen aan de Wmo-taal, is een poster met daarop de belangrijkste Wmo-begrippen gemaakt. Elk begrip wordt aan de hand van een korte omschrijving en illustratie uitgelegd.

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen

E redactie@ribw-clientenplein.nl