Ontmoeting

De leefomgeving, familie, vrienden en lotgenotencontacten spelen een belangrijke rol in het herstelproces van cliënten. Het is echter ook bekend dat mensen met een psychiatrische aandoening gemiddeld een minder groot sociaal netwerk hebben dan dan de gemiddelde burger.

In verbinding zijn
De RIBW maakt zich samen met cliënten sterk voor het verbreden van het sociaal vangnet. Cliënten en begeleiders ontwikkelen samen activiteiten om de verbinding te zoeken met de leefomgeving van de cliënt. Methoden die we daarvoor inzetten zijn kwartiermaken en sociale netwerk strategie (SNS). Medewerkers en cliënten worden hierin geschoold.
Ook maken we het mogelijk dat cliënten meer gebruik gaan maken van elkaars kracht. Deze website is hier een mooi voorbeeld van. Hiermee sluiten we aan op het appel dat de Wmo doet op zelfredzaamheid.

Stigma
Uit onderzoek is gebleken dat stigma de grootste belemmering vormt tot het mee doen in de samenleving. Er ligt dan ook een belangrijke taak voor medewerkers en cliënten om vooroordelen te ontkrachten. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van informatie over psychiatrische aandoeningen. In het wegnemen van stigma ligt een grote uitdaging voor medewerkers en cliënten.

Wij hopen dat deze website hier aan bijdraagt.

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen

E redactie@ribw-clientenplein.nl