Over Herstel

Missie
Het is de missie van Team Herstel om alle cliënten en medewerkers van de RIBW Nijmegen en Rivierenland te inspireren en te informeren over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid. Wij ondersteunen de ontwikkeling van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Team Herstel zet de organisatie actief en doelgericht aan tot herstelondersteunend werken.

Visie
Wij doen dit vanuit de visie dat elk mens uniek is en recht heeft op dromen, denken en doen op zijn eigen, unieke manier. Eigen regie, krachten en talenten staan hierbij voorop. Wij ondersteunen op verschillende manieren de eigen regie van iedereen die bij ons werkt of van onze diensten gebruik maakt.

Doelstelling
De doelstelling van Team Herstel is:

  • Het ondersteunen van het herstelproces van cliënten door middel van voorlichting, cursussen, HEE-groepen en steunpunten.
  • Het ondersteunen in herstelondersteunend werken onder andere met de inzet van een herstelcoach en scholing.
  • Het faciliteren van de ontwikkeling en inzet van ervaringsdeskundigheid, het voortraject (deelname HEE-groep/cursus Herstellen doe je zelf en de cursus Werken met eigen ervaring) en ervaringsdeskundigheid.

Contact
RIBW Team Herstel
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen
Telfoon: 024 3822422

e-mail: team.herstel@ribw-nr.nl

Facebook: https://www.facebook.com/RIBWTeamHerstel

Ben je geïnteresseerd in een vacature bij Team Herstel, kijk dan bij vacatures. 

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen

E redactie@ribw-clientenplein.nl