Participeren

Mede door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet wordt van mensen met een kwetsbaarheid steeds meer verwacht dat ze actief deelnemen aan de maatschappij.

Participatieladder
Om te meten in hoeverre mensen kunnen meedoen wordt het instrument de participatieladder ingezet. De ladder is onderverdeeld in zes treden.

Doet u aan een vorm van belevingsgerichte dagbesteding, dan bevindt u zich waarschijnlijk op trede 1, 2 of 3. Bent u deelnemer aan een arbeidsmatige activiteit/leerwerktraject, dan bevindt u zich op niveau 4 of 5.

Wensen, vaardigheden en mogelijkheden
Bij de keuze voor een vorm van dagbesteding of werk wordt uitgegaan van uw wensen, vaardigheden en mogelijkheden. Een activiteit kan in de luwte plaatsvinden of juist in contact met andere mensen.

Met het vinden van een passende activiteit of een werkleerproject werkt u actief aan uw herstel.

Kijk hier voor een overzicht van de dagbestedingscentra en werkprojecten.

Speciaal aanbod voor jongeren
Naast het aanbod voor volwassenen in Nijmegen, Tiel, Druten, Beuningen en Groesbeek beschikt de RIBW over een Dagactiviteitencentrum speciaal voor jongeren van 15 t/m 27 jaar. De voorziening is gevestigd aan de Ten Katestraat in Nijmegen. Het aanbod van het activiteitencentrum sluit helemaal aan op de belevingswereld van jongeren.

Meer informatie.

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen

E redactie@ribw-clientenplein.nl