Regioraad BW Nijmegen

18 maart 2017 | Vacature

Kom jij graag op voor de belangen van anderen en wil jij je stem laten horen? Dan zijn we op zoek naar jou!

De Regioraad
De Regioraad is het medezeggenschapsorgaan van de cliënten RIBW beschermd wonen Nijmegen eo.
De Regioraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten die wonen in Nijmegen en omgeving. De Regioraad heeft inspraak op zaken die voor de cliënten van belang zijn.

De raad bestaat momenteel uit 5 leden, waarvan de rollen van voorzitter, notulist en penningmeester onderling verdeeld zijn. De raad wordt ondersteund door een ondersteuner.
De tijdsinvestering bedraagt ongeveer 4 a 5 uur per maand. Vergaderingen vinden twee keer per maand plaats op dinsdagmiddag. Een keer per maand met de directeur van Beschermd wonen Nijmegen.

Functieprofiel
Van leden van de Regioraad wordt verwacht:

  • gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van zijn/haar woongroep te behartigen
  • zich kunnen inleven in de belangen van de cliënten, maar ook voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijke belangen
  • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
  • actieve houding/inzet en bereidheid tot meedenken
  • woonachtig zijn in gebied Beschermd Wonen Nijmegen e.o.
  • bereid zijn deel te nemen aan de gezamenlijke studiedagen

Wat bieden wij

  • een hardwerkende én gezellige club mensen
  • een leerzame functie die kan bijdragen aan je persoonlijk herstel
  • themamiddagen ter verdieping en bevordering van onderling contact
  • het lidmaatschap van de Regioraad is een onbetaalde functie waarvoor een onkostenregeling geldt

Interesse

Heb je vragen/interesse naar aanleiding van deze vacature, neem dan contact op met

Yvon van Heck (ondersteuner Regioraad)
via telefoonnummer: 06-55107369 of mail naar y.v.heck@ribw-nr.nl

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen

E redactie@ribw-clientenplein.nl