4 ondersteuners SamenSpraak

20 maart 2017 | Vacature

Korte uitleg SamenSpraak.

Tot voor kort kende de RIBW twee inspraakorganen voor cliënten: de Centrale Cliëntenraad en de drie Regioraden. Sinds 2016 kent de RIBW een nieuwe vorm van inspraak: SamenSpraak. Deze vorm is gebaseerd op de methode PARTNERberaad, die is uitgewerkt door het VU Medisch Centrum. Het werkt als volgt:

 1. Cliënten benoemen een onderwerp dat hen raakt.
 2. Zij maken samen een plan om dit te verbeteren.
 3. Professionals spreken ook onderling over dit onderwerp.
 4. Bewoners en professionals gaan in dialoog en stellen samen een actieplan op.

Door de reorganisatie binnen de RIBW Nijmegen en Rivierenland ontstond er behoefte aan een nieuwe medezeggenschapsstructuur.

Naast de formele Cliëntenraad en de drie regioraden is er sinds 2016 ook het informele SamenSpraak opgericht. SamenSpraak werkt volgens de methodiek van de Partnerbenadering, deze is uitgewerkt door het VUmc. SamenSpraak is opgezet om groepen cliënten die weinig eigen stem hebben een actievere rol te geven. Door middel van SamenSpraak kunnen in dialoog verbeteringen in de woon-werkomgeving tot stand worden gebracht via inspraakbijeenkomsten. SamenSpraak streeft naar partnerschap,  een gelijkwaardige samenwerking tussen cliënten en professionals. Het is een laagdrempelige manier om op locatie zicht te krijgen op de waarden en behoeften van cliënten en andere betrokkenen. SamenSpraak werkt nauw samen met de drie regioraden en de CR.

Profielschets Facilitator (=ondersteuner SamenSpraak).

Vaardigheden, kwaliteiten die hiervoor gevraagd worden;

 • Bekend zijn met de omgeving/regio en de deelnemers.
 • Open, geïnteresseerde, uitnodigende houding hebben.
 • Goed kunnen luisteren, rustig uitleggen, bezoekers ook uit laten praten.
 • Overzicht bewaren, mensen actief er bij betrekken.
 • Rust bewaren, handvatten aanreiken als het vast loopt, ideeën aanreiken.
 • Bereid zijn tot leren van elkaar, intervisie.
 • Representatief, verzorgd uiterlijk.

Informatie is te verkrijgen bij;

Gaby Valckx, Coördinator SamenSpraak 06 558 65 664

Evelien Krikke, Ondersteuner SamenSpraak 06 256 40 405

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen

E redactie@ribw-clientenplein.nl