Chris de Haas is de nieuwe Familievertrouwenspersoon

18 februari 2019 | Uitgelicht

Chris de Haas is de nieuwe Familievertrouwenspersoon. Hij heeft deze taak per 1 januari overgenomen van Corry Post, die zich de afgelopen 3 jaar voor RIBW Nijmegen en Rivierenland heeft ingezet.Veel cliënten en familieleden weten niet dat naastenbetrokkenen –kosteloos een beroep kunnen doen op de familievertrouwenspersoon (fvp). En dat geldt ook voor medewerkers van de RIBW: Het is belangrijk dat hulpverleners de weg vinden naar de familievertrouwenspersoon (fvp) om te kunnen verwijzen voor ondersteuning.

Een psychische stoornis heb je niet alleen.

Als je als naaste, in je omgeving iemand kent met psychische klachten dan kan dat ook jouw leven beïnvloeden en vragen of zorgen oproepen. Som kun je dat delen met diegene die het betreft of met een hulpverlener/begeleider. Het kan ook zijn dat dat niet goed lukt. Dat je merkt dat je niet gehoord wordt. Dat je merkt dat je geen antwoord krijgt op vragen. Dat je behoefte hebt aan ondersteuning

De weg zien te vinden

Hulpverleners/begeleiders beroepen zich op privacy en wetgeving. Samenwerking loopt niet altijd vloeiend. Familieleden zijn niet altijd tevreden over het contact of over de inhoud van de zorg. Dat kan leiden tot een klacht, probleem of wens. De Familievertrouwenspersoon (fvp) kan dan wellicht bijstaan.

De Familievertrouwenspersoon(fvp) luistert, ondersteunt, informeert en signaleert. De Familievertrouwenspersoon (fvp) zal in eerste instantie goed proberen te luisteren. Samen kijken we naar mogelijkheden. Dat kan betekenen dat de Familievertrouwenspersoon (fvp) gaat bemiddelen of naasten gaat bijstaan in het contact met de behandelaar/begeleider. Als fvp vind ik een goede samenwerking tussen cliënt, naasten en begeleiding belangrijk zodat een cliënt een zo goed mogelijke zorg krijgt. In onderling overleg komt de fvp in actie. Hij zet zich in om antwoorden te krijgen op vragen.

Vertrouwelijk

Wat u de  Familievertrouwenspersoon (fvp)vertelt is en blijft vertrouwelijk. Hij geeft zonder de toestemming van de naastbetrokkene geen informatie door aan anderen. Tegelijkertijd is hij onafhankelijk. De Familievertrouwenspersoon (fvp) is aangesloten bij de LSFVP, de landelijke stichting Familievertrouwenspersonen.

Meer informatie

  • Bel Chris de Haas  06-53242920 voor een vraag of voor een vrijblijvend gesprek.
  • Mailen kan ook c.dehaas@lsfvp.nl
  • U kunt ook bellen naar de landelijke hulplijn 0900-333 2222

Er zijn geen kosten verbonden aan deze dienstverlening. Op de website van de landelijke stichting www.lsfvp.nl  vindt u alle informatie. .

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen

E redactie@ribw-clientenplein.nl