Tekstversie brief aan cliënten over Corona (16-03-2020)

Onderwerp: Coronavirus

Geachte heer/mevrouw,

Nederland is in de ban van het Coronavirus. Vergaande maatregelen zijn genomen om verspreiding van het virus af te remmen. Het gewone dagelijks leven is hierdoor voor iedereen veranderd. Dit heeft ook gevolgen voor de begeleiding die wij bieden als RIBW Nijmegen & Rivierenland. Daarover wil ik u in deze brief informeren.

Als RIBW doen wij er alles aan om de begeleiding van onze cliënten door te laten gaan. Niet alles zal op dezelfde manier doorgaan, maar wij blijven altijd voor u beschikbaar. Wat er anders gaat de komende weken hebben wij hieronder zo concreet mogelijk beschreven.

Algemeen

 • De RIBW volgt alle maatregelen die de overheid neemt. Dat kunt ook nalezen op www.rijksoverheid.nl/corona en www.rivm.nl/coronavirus.
 • Actuele informatie over de RIBW staat op onze eigen website www.ribw-nr.nl.
 • We vragen u om zelf extra op te letten op het goed innemen van uw voorgeschreven medicatie.
 • Bijeenkomsten van de regioraden, cliëntenraad, team herstel, Z11 en sport vervallen allemaal t/m 6 april.
 • Als u vragen heeft over Corona dan stelt u die eerst aan uw begeleider. Als die het antwoord niet weet dan kunt u op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur contact opnemen via het algemene nummer van de RIBW: 088 382 24 22.

Beschermd wonen

 • Binnen onze locaties beschermd wonen gaat de begeleiding aangepast door, maar kan een team bepalen dat bepaalde groepsaanwezigheden en groepsactiviteiten in kleinere groepen of helemaal niet plaatsvinden.
 • De RIBW is voorbereid om ook wanneer meer cliënten of personeel ziek worden toch de dagelijkse begeleiding en verzorging te geven binnen de locaties beschermd wonen.
 • We spreken af dat cliënten maar 1 bezoeker per dag mogen ontvangen. U ontvangt dit bezoek op uw kamer. En alleen overdag tot 18 uur. Ben met bezoek extra alert als u bijvoorbeeld ouder bent of een slechte gezondheid heeft.

Ambulante begeleiding

 • Alle begeleidingscontacten worden telefonisch gedaan. U wordt dus door uw persoonlijk begeleider gebeld in plaats van bezocht.
 • Heeft u donderdag 19 maart aan het eind van de dag nog niks gehoord van uw ambulante begeleider? Bel dan tussen 9.00 en 16.00 uur naar het algemene nummer van de RIBW: 088 382 24 22.
 • Alleen als de persoonlijk begeleider het noodzakelijk vindt wordt er wel een huisbezoek gedaan.

Participatie & Werk

 • RIBW houdt alle dagactiviteitencentra gesloten tot en met 6 april.
 • Het team van Participatie & Werk informeert u over gezamenlijke activiteiten via het internet.
 • Heeft u behoefte aan contact met een medewerker van Participatie & Werk? Om bijvoorbeeld samen na te denken over activiteiten die u thuis kunt ondernemen? Bel dan op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur via het telefoonnummer 06 55 36 68 98.

Wij doen er alles aan om er zoveel mogelijk te zijn op de betrokken manier die u van ons gewend bent. Ook als door de bovengenoemde maatregelen dingen anders gaan. Belangrijk is dat u steeds weet wat u van ons kunt verwachten, dus staat alle informatie steeds op onze website www.ribw-nr.nl. Mocht er toch nog iets onduidelijk zijn, neem dan contact op met uw begeleider. Krijgt u geen contact, bel dan via het algemene nummer van de RIBW: 088 382 24 22 (op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur).

Tenslotte wens ik u sterkte en succes in deze bijzondere weken. Laten we hopen dat het virus snel onder controle is.

 

Met vriendelijke groet,

Edwin ten Holte

RIBW Nijmegen & Rivierenland

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen

E redactie@ribw-clientenplein.nl