Inspraak voor cliënten

Het kunnen meedenken over beleid en hoe dingen gaan binnen de RIBW Nijmegen & Rivierenland is erg belangrijk voor cliënten. Ook voor de RIBW is het waardevol dat cliënten aangeven hoe zij willen dat de zorg is georganiseerd.

Gemeenschappelijke belangen
Om het meedenken en meepraten goed en volgens regels te organiseren (medezeggenschap) zijn de cliënten verenigd in een Centrale Cliënten Raad (CCR). In de CCR komen cliënten op voor de gemeenschappelijke belangen van RIBW-medecliënten. De CCR heeft een rol in de besluitvorming binnen de RIBW maar heeft ook een rol naar buiten door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met gemeenten. De CCR is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan binnen de RIBW.

Regioraden
De inspraak op locatie- en regionaal niveau voor cliënten is georganiseerd in regioraden. Daar zijn er drie van: Regioraad voor Nijmegen Beschermd Wonen, Regioraad voor Nijmegen Ambulant en Regioraad voor Rivierenland Ambulant en Berschermd wonen.

Notulen CCR-vergadering
Bent u geïnteresseerd in de notulen van de laatste CCR-vergadering, vraagt u ze dan op via ccr@ribw-nr.nl

Contact
Heeft u vragen aan de CCR of heeft u een aandachtspunt? Neemt u dan contact op met:
ccr@ribw-nr.nl

[ klik hier om nieuwsbrief 01 (02-2019) te downloaden ]

[ klik hier om nieuwsbrief 01 (07-2018) te downloaden ]

[ klik hier nieuwsbrief 2 (09-2017) te downloaden ]

[ Klik hier om nieuwsbrief 01 – 2017 te downloaden ]

[ Klik hier om de nieuwsbrief van december 2016 te downloaden ]

 

 

De folder voor de centrale cliëntenraad en de regioraden:

Verslag Landelijke ontmoetingsdag RIBW – cliëntenraden 07-03-2016

Bekijk hier de eerder op deze site verschenen CCR nieuwsbrieven:
Juli 2016
April 2016
Augustus 2015
April 2015
December 2014

Henk (lid CCR): ‘De CCR wil dat alle cliënten zo goed mogelijk kunnen wonen en leven binnen de RIBW Nijmegen & Rivierenland. Daarom raadpleegt de raad cliënten en personeel en volgt ze kritisch het beleid van de RIBW. De CCR verzamelt informatie en adviseert haar achterban en andere overlegpartners, zoals de Raad van Bestuur.’

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen

E redactie@ribw-clientenplein.nl