RIBW brief aan cliënten over testprocedure coronavirus & versoepelingen P&W (7 juli 2020)

8 juli 2020 | + door RIBW Nijmegen & Rivierenland, Corona info, Digitale activiteit, Nieuws

Rond 7 juli 2020, gaat er een brief op de post naar naar alle cliënten van RIBW Nijmegen & Rivierenland over de Testprocedure coronavirus en de versoepelingen Participatie & Werk

‘De versoepeling van de coronamaatregelen in de afgelopen periode stemt ons positief en maakt dat het persoonlijk contact, al is het op 1,5 meter afstand, ook bij ambulante begeleiding en Participatie & Werk weer mogelijk is. Wij hopen dat ook u de ruimte voelt om het ‘gewone’ leven weer deels op te pakken. In deze brief informeren wij u over de veranderingen die voor u van belang kunnen zijn.’

Nijmegen, 6 juli 2020

betreft: Testprocedure coronavirus & versoepelingen P&W

Geachte heer, mevrouw,

De versoepeling van de coronamaatregelen in de afgelopen periode stemt ons positief en maakt dat het persoonlijk contact, al is het op 1,5 meter afstand, ook bij ambulante begeleiding en Participatie & Werk weer mogelijk is. Wij hopen dat ook u de ruimte voelt om het ‘gewone’ leven weer deels op te pakken. In deze brief informeren wij u over de veranderingen die voor u van belang kunnen zijn.

Testprocedure voor cliënten
Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich bij de GGD laten testen op het coronavirus. In de bijlage bij deze brief vindt u een nadere uitleg over deze testprocedure. Uw begeleider kan u hierop een toelichting geven als uw dit wenst.

Participatie & Werk
Bij Participatie & Werk zijn de centrale locaties vanaf 1 juni stap voor stap opgestart. Het is fijn om cliënten weer te ontmoeten en te zien dat iedereen zijn uiterste best doet om zich te houden aan de spelregels om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Vanaf 1 juli zijn de maatregelen opnieuw versoepeld. Voor Participatie & Werk betekent dit dat we meer activiteiten kunnen opstarten en er meer cliënten per activiteit kunnen deelnemen. We kijken daarbij heel goed wat per locatie mogelijk is zodat de activiteiten veilig kunnen plaatsvinden.

Aanmelden voor een activiteit

Omdat we het activiteitenprogramma nog niet volledig kunnen oppakken, hebben we ervoor gekozen om dit via aanmelding te doen. Het aanmelden doet u als volgt:

  • Regio Nijmegen: meld u aan via het telefoonnummer van Participatie & Werk: 06 55 36 68 98 van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur of tussen 14.00 en 16.00 uur. U kunt dit nummer ook samen bellen met uw (traject)begeleider.
  • Regio Rivierenland: de eerste afspraak hierover maakt u telefonisch met uw activiteitenbegeleider waarmee u de afgelopen periode telefonisch contact hebt gehad.
  • Regio Rijk van Nijmegen: meld u aan via het telefoonnummer van Participatie & Werk locatie DAC d’Arc: 088 382 24 26 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur of tussen 13.00 en 15.00 uur. U kunt dit nummer ook samen bellen met uw (traject)begeleider.

Wilt of moet u thuis blijven? Dan kunt u nog steeds activiteiten volgen via het RIBW Cliëntenplein (www.ribwclientenplein.nl). Heeft u zich opgegeven voor een activiteit en u kunt niet komen, dan verzoeken wij u om u af te melden. Voor u in de plaats kan dan iemand anders deelnemen.

Heeft u vragen? Bel dan de medewerkers van Participatie & Werk van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur op telefoonnummer: 06 55 36 68 98.

Veiligheid
Om besmettingen te voorkomen hebben we voor deelname aan een activiteit spelregels opgesteld. U kunt deze vinden op het Cliëntenplein (www.ribwcliëntenplein.nl). We rekenen op uw medewerking.

Een mooie zomer
We kijken terug op een lastige periode waarin wij allemaal op de proef zijn gesteld. Voor de RIBW heeft de coronacrisis ook mooie ontwikkelingen opgeleverd waar u hopelijk in de komende tijd mee kennis kunt maken. We zijn ons ervan van bewust dat een opleving van het virus weer tot strengere maatregelen kan leiden, maar voorlopig gaan we uit van het goede en wensen u een mooie zomer toe.

Met vriendelijke groet,
RIBW Nijmegen & Rivierenland

Edwin ten Holte
Raad van Bestuur

Bijlage: Testprocedure voor cliënten (zie onder deze brief op deze pagina)

(bijlage 1)

Testprocedure corona voor cliënten 

Wat te doen bij klachten?
Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van smaak en geur? Bel in overleg met uw begeleider met 0800-1202 en maak een afspraak voor een test.  Een test toont aan of iemand het coronavirus heeft op het moment van afnemen. Testen heeft dus alleen zin bij klachten.

Twijfelt u over uw gezondheid dan kunt u – in overleg met uw begeleider – met uw huisarts bellen voor advies.

Vervoer van en naar de testlocatie
U regelt zelf het vervoer naar de testlocatie; met de fiets, lopend, per taxi (de kosten zijn voor uw eigen rekening) of via het openbaar vervoer. In het openbaar vervoer en in een taxi is een mondkapje verplicht. Bent u niet in staat om naar de testlocatie komen, stem dan af met uw begeleider wat mogelijk is.

Thuis blijven als een test wordt afgenomen
Wordt een test afgenomen dan adviseert de Rijksoverheid om thuis te blijven en alleen naar buiten te gaan voor de test. Woont u in een beschermd wonen locatie dan gaat u in quarantaine totdat de testuitslag bekend is.

Testuitslag
Blijkt uit de test dat u geen corona heeft, dan kunt u weer gaan en staan waar u wilt.

Heeft u corona dan neemt de GGD contact met u op en bespreekt de gevolgen en acties voor u en (mogelijke) huisgenoten in de komende weken. Uw begeleider ondersteunt u hierbij. De GGD onderzoekt dan met wie u in contact bent geweest en belt deze mensen.

Op het RIBW Cliëntenplein (www.ribwclientenplein.nl) vindt u drie posters van de Rijksoverheid over het testen op het coronavirus, het bron- en contactonderzoek en over het maken van een afspraak voor een coronatest.

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen

E redactie@ribw-clientenplein.nl