RIBW brief aan cliënten over versoepelingen van de coronamaatregelen (28-06-2021)

25 juni 2021 | + door RIBW Nijmegen & Rivierenland, Digitale activiteit, Nieuws

Rond  28 juni 2021, ontvangen alle cliënten van RIBW Nijmegen & Rivierenland een brief over de versoepelingen van de Corona-maatregelen.

 

Nijmegen, 28 juni 2021

Aan alle cliënten van de RIBW Nijmegen & Rivierenland

Versoepelingen coronamaatregelen

 

Geachte heer, mevrouw,

De versoepelingen van de coronamaatregelen in de afgelopen weken stemt ons positief. Wij zijn heel blij dat er weer meer kan, en dat we ook onze maatregelen verder kunnen versoepelen. Hopelijk voelt u ook steeds meer ruimte om activiteiten weer op te pakken. In deze brief informeren wij u over de versoepelingen van de coronamaatregelen bij de RIBW die voor u van belang kunnen zijn.

Versoepeling maatregelen
Nu bijna alle coronamaatregelen zijn vervallen zal uw begeleiding, maar ook de activiteiten die u onderneemt, zonder beperkingen plaatsvinden. Onze begeleiders hoeven bijvoorbeeld niet meer standaard een mondkapje te dragen. En de activiteiten op uw woonlocatie, of die u buitenshuis onderneemt, worden weer mogelijk. Zo worden SamenSterkgroepen weer opgestart en kan iedereen weer gebruikmaken van dagbesteding(scentra). Ook zijn er geen beperkingen meer wat betreft het aantal bezoekers dat u mag ontvangen.

Voorlopig blijft de 1,5 meter afstand regel nog wel van kracht. Dat betekent dat u nog steeds 1,5 meter afstand moet houden tot onder andere bezoek en begeleiders (persoonlijke verzorging uitgezonderd).

Het kan gebeuren dat een cliënt of medewerker positief test op corona. Als deze situatie zich voordoet vertelt uw begeleider welke maatregelen er moeten worden genomen. We volgen hierbij het advies van de GGD.

Participatie & Werk
Voor de activiteiten van Participatie & Werk betekenen de versoepelingen dat er meer cliënten kunnen deelnemen. Er wordt goed gekeken hoeveel plekken er maximaal mogelijk zijn per locatie op 1,5 meter afstand, zodat de activiteiten veilig kunnen plaatsvinden. Zo is er per dagdeel ruimte voor 50 deelnemers in Nijmegen, 15 in Druten en 12 in Tiel. Deelnemers kunnen ook weer gebruikmaken van vervoer. In de bus draagt u een mondkapje en hoeft u geen 1,5 meter afstand te houden. Net als in het openbaar vervoer. Ook zijn er weer mogelijkheden voor lunch en diner.

Om mee te kunnen doen aan een activiteit moet u zich nog steeds aanmelden. Neem hiervoor contact op met de locatie waar u wilt deelnemen, via onderstaande telefoonnummers:

  • Druten, De Arc:            06 46 71 54 54
  • Nijmegen, Htien:          06 55 36 68 98
  • Tiel, Dolfijn:                  06 10 36 51 33

U kunt dit nummer ook samen bellen met uw (traject)begeleider. Heeft u zich opgegeven voor een activiteit en kunt u niet komen, dan vragen wij u om u af te melden. Voor u in de plaats kan dan iemand anders deelnemen. Is een dagdeel vol en zijn er toch meer aanmeldingen? Dan gaat P&W samen met u in overleg om te kijken welke mogelijkheden er zijn en hoe we tegemoet kunnen komen aan ieders wens.

Misschien gaat u vanwege de versoepelingen juist liever even niet naar dagbesteding of elders. Neem dan vooral telefonisch contact op met de medewerkers van Participatie & Werk. Zij zoeken graag samen met u naar een passende oplossing. U bereikt hen voor deze of andere vragen van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur op telefoonnummer: 06 55 36 68 98. Wilt of moet u thuis blijven? Dan kunt u nog steeds activiteiten volgen via het RIBW Cliëntenplein (www.ribwclientenplein.nl).

Om besmettingen te voorkomen hebben we voor deelname aan een activiteit spelregels opgesteld. U kunt deze vinden op het RIBW Cliëntenplein (www.ribwclientenplein.nl).

Houden aan de basisregels
Hoewel er weer veel mogelijk is, is het coronavirus nog steeds onder ons. Mensen die niet of nog niet volledig gevaccineerd zijn lopen nog steeds risico. Maar ook volledig gevaccineerden moeten er rekening mee houden dat zij ziek kunnen worden en mogelijk het virus over kunnen dragen. Daarom vragen wij onze medewerkers, maar ook aan u, om de basishygiëneregels altijd goed na te blijven leven. Nies en hoest dus in uw elleboog, was regelmatig uw handen, houd 1,5 meter afstand tot anderen en laat u testen als u coronaklachten heeft. Ook als u volledig gevaccineerd bent. Wilt u meer weten over het coronavirus, de regels, vaccinatie of testen? Kijk dan op de website: rijksoverheid.nl/corona of de website in makkelijke taal: corona.steffie.nl.

Een mooie zomer
We kijken terug op 15 lange maanden met lockdowns, beperkingen en uitdagingen. Nu er een tijd aanbreekt waarin we het coronavirus hopelijk echt achter ons kunnen laten, wensen wij u een mooie en veilige zomer.

Met vriendelijke groet,
RIBW Nijmegen & Rivierenland

Edwin ten Holte,
Raad van Bestuur

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen

E redactie@ribw-clientenplein.nl