Nieuwe klachtenprocedure voor cliënten

18 februari 2019 | Nieuws

De RIBW Nijmegen & Rivierenland en de RIBW Arnhem en Veluwe Vallei hebben gezamenlijk een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor een goede en snelle afhandeling van klachten van cliënten. Klachtenfunctionaris Wiena Bakker is voor beide RIBW’s het aanspreekpunt.

Een klacht? Maak het bespreekbaar
Cliënten die niet tevreden zijn over hun begeleiding, kunnen vijf stappen doorlopen om een klacht in te dienen. Dat begint met het bespreekbaar maken van de onvrede met de betrokken medewerker(s) van de RIBW. De cliëntvertrouwenspersoon kan hierbij ondersteunen. 

Onafhankelijke klachtenfunctionaris
Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klachtenfunctionaris bemiddelen. Klachtenfunctionaris Wiena Bakker is onpartijdig en onbevooroordeeld. Zij luistert, bemiddelt en brengt het gesprek op gang tussen de cliënt en de medewerker. Mocht ook dat de onvrede niet wegnemen, dan handelt een onafhankelijke klachtencommissie de klacht af. 

Voor en door cliënten

De Cliëntenraden, cliëntvertrouwenspersonen en klachtencommissies van beide RIBW’s hebben meegeholpen met het ontwikkelen van de nieuwe klachtenregeling. Ook waren de Cliëntenraden betrokken bij selectie van de klachtenfunctionaris. 

Met de gezamenlijke klachtenregeling voldoen beide RIBW’s aan de Wet Kwaliteit en Geschillen Zorg. In deze wet is vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt.
 
Bekijk ook het stappenplan voor de behandeling van een klacht.

Klachtenfunctionaris Wiena Bakker 

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Graafseweg 250
6532 ZV Nijmegen

T 06-542 41 906
E redactie@ribw-clientenplein.nl