Aanpassing vergoeding maximale vergoeding ambulante zorg

door 21 januari 2019Nieuws

Vanaf 2019 betaalt iedere cliënt die ambulante zorg ontvangt vanuit de Wmo maximaal € 17,50 per periode van 4 weken. Inkomen of vermogen telt niet meer mee.

De bijdrage voor beschermd wonen blijft wel inkomensafhankelijk. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK.

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Graafseweg 250
6532 ZV Nijmegen

T 06-542 41 906
E redactie@ribw-clientenplein.nl