Interviews

Lees hier interviews met cliënten van de RIBW, die vertellen hoe zij hun leven inrichten.

Dini (interview)

Door Patrick

Dini woont in Wijchen en krijgt ambulante begeleiding van de RIBW. Ze is 68 jaar geleden geboren in Nijmegen. Dini heeft psychische klachten en heeft daarbij goede ervaringen met de gezondheidszorg. Ze heeft altijd de juiste mensen om zich heen gehad om zelfstandig te kunnen wonen.

Waar vind je zingeving in, waar kom je je bed voor uit en wat maakt het jou de moeite waard?
Ik werk nu al acht jaar op een crèche, daar haal ik heel veel voldoening uit. Maar ook heb ik mij met de nieuwe Wmo, die er aan komt, ervoor ingezet dat onze woonondersteuner in Wijchen kan blijven. Ik heb alle lagen binnen het RIBW aangesproken, van locatieraad tot de Raad van Bestuur. Ik vind het fijn dat deze mogelijkheden er zijn en dat ik op deze manier mijn steentje bij heb kunnen dragen voor cliënten in Wijchen.

Wat zijn jou wensen, dromen en plannen voor de toekomst?
Mijn plannen voor de toekomst zijn dat ik begeleid kan blijven wonen, ondanks de bezuinigingen, en begeleiding van het RIBW blijf behouden. Dat is allebei erg belangrijk voor mij. En dat ik het werk bij de crèche nog lang mag blijven doen is mijn wens.

Wat heeft jou geholpen om te komen waar je nu bent?
Mijn behandelaar en het RIBW. Door adviezen te krijgen en deze ter harte te nemen ben ik gegroeid tot wie ik nu ben!

Wat was vooral niet behulpzaam en hoe ben je daar mee omgegaan?
Tot nu toe heb ik nog geen hinder ondervonden, Wel ben ik bang voor de veranderingen met de Wmo. Daarom zet ik me er nu ook zo hard voor in om begeleiding te blijven houden binnen Wijchen.

Heb je een opleiding gedaan en welke?
Ik heb alleen de middelbare school afgemaakt.

Wat voor werk en of activiteiten doe je?
Op dit moment werk ik voor de crèche, waar ik het al ruim acht jaar heel erg naar mijn zin heb. Verder volg ik trainingen bij ProPersona. Op initiatief van een begeleidster in Wijchen komt er een uurtje sport in de week, en daar zou ik graag naar toe willen gaan. Ik zie mezelf niet in mijn eentje naar een sportschool toegaan, maar met lotgenoten lijkt me dit heel prettig!

Wat zijn je hobby’s?
De crèche. Sinds kort schilder ik ook, zowel bij ProPersona als thuis, waar ik veel plezier aan beleef. Ik doe graag aan fotobewerking op de computer, en heb twee katten: Loeffie (de witte) en Sandy (de cyperse).

Welke website beveel je aan?
Facebook, dat is een plek waar je toch virtueel met mensen om kan gaan, en kan lezen hoe het met anderen in je omgeving gaat! En waar je eigen leuke dingen kunt plaatsen.

Marcel Postel (interview)

Door Libert

Marcel is 42 jaar en geboren in 1972 te Haarlem en woonachtig in Wijchen. Rond zijn 20e had hij zijn 1e opname. Daarna volgde nog een aantal opnames. Gelukkig is dat al sinds 2004 niet meer nodig geweest. Marcel is nog wel onder behandeling bij Pro Persona en woont met begeleiding van het RIBW zelfstandig.

Waar vind je zingeving in, waar kom je je bed voor uit en wat maakt het voor jou de moeite waard?
Vrijwilligerswerk en hobbies bieden me wel houvast. Vrienden zijn belangrijk voor me.

Wat zijn je wensen, dromen en plannen voor de toekomst? 
Ik zou graag nog mijn rijbewijs halen. Dat is er helaas niet van gekomen toen ik jonger was. Ik zou ook graag nog stoppen met roken.

Wat heeft jou geholpen om te komen waar je nu bent? 
Met vallen en opstaan leren omgaan met mijn situatie. Ondersteund door familie, vrienden en de hulp om me heen.

Wat was vooral niet behulpzaam en hoe ben je daar mee omgegaan?
Psychiaters die op voorhand denken te weten hoe het in mijn hoofd eraan toe gaat. Het toepassen van dwangmedicatie en het separeren. Een vreselijke ervaring. Dat heb ik eigenlijk nooit kunnen accepteren.

Heb je een opleiding gedaan en welke?
Automonteur op de toenmalige streekschool in Dukenburg en praktische horecaervaring hier in Nijmegen, wat ik als een verkapte opleiding zag

Wat voor werk en/of activiteiten doe je?
Ik werk 2 dagdelen op de kwekerij ‘de Heren van Nederasselt’ en ik ben lid van de lokatieraad waarvoor ik 2 keer in de maand vergader.

Wat zijn je hobbies? 
Modelbouw. Ik bouw radiografisch bestuurbare voertuigen, voornamelijk auto’s maar ook vliegtuigen, helicopters en ook een hovercraft. Gemiddelde snelheid van de auto’s is zo’n 80 km per uur, dus niet echt speelgoed voor kinderen. Muziek, vooral disco en soul uit de jaren ‘70 en ‘80 zijn mijn favoriet.

Welke website beveel je aan?
Dat zou dan www.modelbouwforum.nl zijn.

Robin Timmers (interview)

Door Libert

Een interview met Robin Timmers, woonachtig in Nijmegen. Robin is 37 jaar en is geboren op 28 mei 1976 in Leidschendam en is werkzaam als psycholoog en ervaringsdeskundige bij bureau Herstel, waaronder ook het Steunpunt Stemmen Horen valt. Van 2002 was hij onder behandeling van Pro Persona en vanaf 2005 werd hij begeleid door de RIBW. Eerst in een beschermende woonvorm en vanaf 2008 ambulant. Sinds vorige maand is Robin uitbehandeld bij Pro Persona en ‘uitbegeleid’ bij de RIBW.

Waar vind je zingeving in, waar kom je je bed voor uit en wat maakt het voor jou de moeite waard?
Werk is waardevol. Mensen inzicht en handvatten geven waar ze wat aan hebben. Mensen zien herstellen en laten ontdekken dat ze nog veel kracht en mogelijkheden hebben. Het Steunpunt Stemmen Horen is zo’n beetje mijn geesteskind. Ik heb waarde kunnen toekennen aan mijn ervaringen. Verder zijn vrienden en familie belangrijk voor me en is muziek (maken) mijn grote passie.

Wat zijn je wensen, dromen en plannen voor de toekomst?
Voor mijn werk ben ik een cursus aan het ontwikkelen voor het Steunpunt Stemmen Horen. Voor cliënten, maar ook voor naasten en hulpverleners. Subsidie hiervoor hebben we overigens verkregen via het Fonds Psychische Gezondheid. De bedoeling is om het landelijk aan te bieden. Voor de cursus ben ik een boek aan het schrijven. Het boek beschrijft helder alle aspecten van het stemmen horen. Het is bedoeling dat dit boek als het klaar is gratis te downloaden zal zijn zal zijn op het RIBW Clientenplein.

Op persoonlijk vlak wil ik nog graag een eigen CD uitbrengen waarbij ik zelf alles inspeel.

Wat heeft jou geholpen om te komen waar je nu bent?
Steun uit mijn omgeving; vrienden, familie en hulpverlening. Het geloof dat ik kon herstellen en dat ik alsnog de zaken kon bereiken die ik voor ogen had. En vooral ook het leren omgaan met het horen van stemmen en andere symptomen.

Wat was vooral niet behulpzaam en hoe ben je daar mee omgegaan?
Dwang en drang. Blind staren op de diagnose. Het niet praten over de psychische klachten. Ik kreeg weinig handvaten om te leren omgaan met bijvoorbeeld het stemmen horen en de paranoïde gedachtes.

Heb je een opleiding gedaan en welke?
Ik heb een propedeuse Wiskundeleraar gedaan en een bachelor Psychologie afgerond met een diploma. Daarnaast heb ik cursussen gedaan over stemmen horen en heb ik veel congressen bezocht, wat verder heeft bijgedragen aan mijn ontwikkeling.

Wat zijn je hobbies?
Muziek, feesten, reizen en de natuur. Ik ben een kunstliefhebber. Ik heb daarnaast veel interesse in spiritualiteit, filosofie en psychologie. Verder organiseer ik benefietconcerten (www.partyforpeace.nl).

Welke website beveel je aan?
Dat zou dan de website www.hearing-voices.com zijn. Die is overigens tweetalig. Marius Romme en Sandra Escher zijn de initiatiefnemers van deze website en de oprichters van het wereldwijde netwerk Stemmen Horen. Hier in Nederland vertegenwoordigd door stichting Weerklank en internationaal door Intervoice. Wat mij betreft mogen ze de Nobelprijs winnen voor hun werk.

Het Steunpunt Stemmen Horen wordt mede mogelijk gemaakt door hetFonds Psychische Gezondheid.

 

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Graafseweg 250
6532 ZV Nijmegen

T 06-542 41 906
E redactie@ribw-clientenplein.nl