Ethiek

Ethische ondersteuning aan begeleiders en cliënten.

De Ethiekcommissie is er niet alleen voor begeleiders die met ethische vragen zitten en met casuïstiek langs komen, maar zeker ook voor cliënten. De cliënten hebben vragen over uiteenlopende onderwerpen, zoals over de inzage in dossiers. Wie mag dit en wat is ethisch verantwoord? Maar ook over kledingcodes, bijvoorbeeld mag een moslima met een hoofddoek op werken of mag iemand een kruisje dragen? Een vraag als mag ik mijn begeleider op facebook toevoegen, wordt ook regelmatige gesteld. En hoe gaan we om met de autonomie van cliënten? Wat is verwaarlozing en wat niet en wanneer kan een begeleider ingrijpen? Ook over hulp bij suïcide kun je terecht bij de Ethiekcommissie, en geldt ook voor medewerkers.
Er wordt niet zozeer gezocht naar één oplossing, maar meer naar het bewaken van grenzen.

Activiteiten van de Ethiekcommissie

Ethiek Café
De Commissie Ethiek heeft ook een aantal activiteiten. Eens per drie maanden wordt het Ethiek Café gehouden in RIBW DAC Phoenix. Hier zijn zowel cliënten als medewerkers welkom, dus kom vooral eens met je begeleider langs! Soms is er een gastspreker, een docent, schrijver. Maar ook aan de hand van muziek of een gedicht worden de middagen ingeleid.

De Ronde Tafel
Ook de activiteit De Ronde Tafel heeft de ethiekcommissiegebracht. Er zijn vaak zo’n twaalf mensen die in het Hoogstraatje bijeen komen. Bij iedere bijeenkomst wordt het thema voor de volgende bijeenkomst vast gesteld.

Pleisterplaats voor de ziel
Pleisterplaats van de Ziel is een samenwerking tussen verschillende organisaties waarbij iedere maand een thema voorbij komt, dat met het geloof te maken heeft.
Heb je een ethische vraag, wil je meer weten over de Ethiekcommissie, of zou je graag op afspraak mee doen aan een vergadering van de commissie, e-mail dan naar: ethiekcommissie@ribw-nr.nl

 

Ontstaansgeschiedenis Ethiekcommissie
De vraag naar een ethiekcommissie is ongeveer 16 jaar geleden ontstaan na een vraag over euthanasie door een cliënt. Naar aanleiding van die vraag is er eerst een werkgroep ontstaan. Later is dit de ethiekcommissie geworden. De commissie bestaat uit een aantal medewerkers. Het is, zo is in de praktijk gebleken, voor cliënten vaak te moeilijk om vast deel uit te maken van dit team, daarom zijn ze niet als vaste commissieleden betrokken. De ethiekcommissie vindt overigens het werken met ervaringsdeskundigen erg prettig.

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen

E redactie@ribw-clientenplein.nl