Door Patrick

Dini woont in Wijchen en krijgt ambulante begeleiding van de RIBW. Ze is 68 jaar geleden geboren in Nijmegen. Dini heeft psychische klachten en heeft daarbij goede ervaringen met de gezondheidszorg. Ze heeft altijd de juiste mensen om zich heen gehad om zelfstandig te kunnen wonen.

Waar vind je zingeving in, waar kom je je bed voor uit en wat maakt het jou de moeite waard?
Ik werk nu al acht jaar op een crèche, daar haal ik heel veel voldoening uit. Maar ook heb ik mij met de nieuwe Wmo, die er aan komt, ervoor ingezet dat onze woonondersteuner in Wijchen kan blijven. Ik heb alle lagen binnen het RIBW aangesproken, van locatieraad tot de Raad van Bestuur. Ik vind het fijn dat deze mogelijkheden er zijn en dat ik op deze manier mijn steentje bij heb kunnen dragen voor cliënten in Wijchen.

Wat zijn jou wensen, dromen en plannen voor de toekomst?
Mijn plannen voor de toekomst zijn dat ik begeleid kan blijven wonen, ondanks de bezuinigingen, en begeleiding van het RIBW blijf behouden. Dat is allebei erg belangrijk voor mij. En dat ik het werk bij de crèche nog lang mag blijven doen is mijn wens.

Wat heeft jou geholpen om te komen waar je nu bent?
Mijn behandelaar en het RIBW. Door adviezen te krijgen en deze ter harte te nemen ben ik gegroeid tot wie ik nu ben!

Wat was vooral niet behulpzaam en hoe ben je daar mee omgegaan?
Tot nu toe heb ik nog geen hinder ondervonden, Wel ben ik bang voor de veranderingen met de Wmo. Daarom zet ik me er nu ook zo hard voor in om begeleiding te blijven houden binnen Wijchen.

Heb je een opleiding gedaan en welke?
Ik heb alleen de middelbare school afgemaakt.

Wat voor werk en of activiteiten doe je?
Op dit moment werk ik voor de crèche, waar ik het al ruim acht jaar heel erg naar mijn zin heb. Verder volg ik trainingen bij ProPersona. Op initiatief van een begeleidster in Wijchen komt er een uurtje sport in de week, en daar zou ik graag naar toe willen gaan. Ik zie mezelf niet in mijn eentje naar een sportschool toegaan, maar met lotgenoten lijkt me dit heel prettig!

Wat zijn je hobby’s?
De crèche. Sinds kort schilder ik ook, zowel bij ProPersona als thuis, waar ik veel plezier aan beleef. Ik doe graag aan fotobewerking op de computer, en heb twee katten: Loeffie (de witte) en Sandy (de cyperse).

Welke website beveel je aan?
Facebook, dat is een plek waar je toch virtueel met mensen om kan gaan, en kan lezen hoe het met anderen in je omgeving gaat! En waar je eigen leuke dingen kunt plaatsen.