Samensterk begeleiding

Samensterk begeleiding is een nieuwe vorm van collectieve begeleiding binnen de RIBW Nijmegen & Rivierenland waarbij cliënten gebruik maken van de kracht en ervaringen van lotgenoten. Vindt jij het ook prettig om met gelijkgestemden ervaringen uit te wisselen en op een veilige en positieve manier van elkaar te leren? Dat is Samensterk begeleiding misschien iets voor jou.

Hoe werkt het?
Tijdens de bijeenkomsten ga je in kleine groepen van zes tot acht deelnemers met elkaar in gesprek, wissel je ervaringen uit en ga je op zoek naar herkenning bij elkaar. Je individuele doelstellingen op de verschillende levensdomeinen zijn leidend voor de gespreksthema’s. De groep heeft de regie of ze hiervoor een gespreks-  of spelvorm inzet. Door je eigen ervaringen op een positieve manier in te zetten kun je niet alleen jezelf, maar ook een ander helpen. Zodoende leer je van elkaar in een veilige en betrokken sfeer. Dit proces ondersteunt verdere stappen in het eigen herstelproces.

Voor wie?
Collectieve ondersteuning is bedoeld voor alle mensen die begeleid worden door de RIBW. Nieuwe cliënten maken samen met de begeleider en het Socaal Wijkteam afspraken over de vorm van ondersteuning die je nodig hebt. Als deze vorm van collectieve ondersteuning passend is, maar alléén niet voldoende ondersteunt, dan kan individuele begeleiding naar Samensterk begeleiding plaatsvinden.
Ben je al langer cliënt van de RIBW, dan kun je met je begeleider overleggen of je deel kunt nemen aan een Samensterk groep.

Door wie?
De groepsbijeenkomsten worden ondersteund door een begeleider van de RIBW. Belangrijk om te weten is dat deze begeleider onderdeel is van het proces. Hij of zij doet met alle activiteiten mee. De begeleider draagt zorg voor een veilige en betrokken sfeer waarin iedereen zichzelf mag zijn, zonder dat de diagnose centraal staat. De begeleider staat ten dienste van de groep en ondersteunt de deelnemers waar dit nodig is. Hiermee wordt een sterke mate van ‘samenhulp’ aangesproken. De ‘samenhulp’ zou op den duur zo sterk kunnen worden dat de begeleider steeds minder of zelfs niet meer nodig is.

Bekijk ook de video over Samensterk begeleiding of lees de flyer.

 

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen

E redactie@ribw-clientenplein.nl