Planning herstelcursussen en activiteiten

Tijdens de zomervakantie kunnen tijden en data van onze activiteiten afwijken. Voor actuele tijden en data, ook voor de cursussen, verwijzen we je graag naar het activiteitenprogramma (link naar Activiteitenprogramma op cliëntenplein: Actviteitenoverzicht Dagbestedingscentra Nijmegen, Druten, Tiel en Culemborg | ribwclientenplein.nl

Vanaf september 2022 zullen de WRAP, Begin maken met herstel en de cursus Stemmen horen weer van start gaan. Dan vind je op deze pagina alle data en informatie over hoe je je kan aanmelden.

Wil je alvast laten weten dat je geïnteresseerd bent in één of meerdere van onze activiteiten? Neem contact op met Team Herstel, team.herstel@ribw-nr.nl. Of met één van onze herstelcoaches:

Anne Tomassen – van Kessel, a.v.kessel@ribw-nr.nl, 06 23 61 95 76
Robin Timmers, r.timmers@ribw-nr.nl, 06 22 76 82 71
Ineke Litjens, i.litjens@ribw-nr.nl, 06 31 79 31 90
Manuela van den Steenhoven, m.vd.steenhoven@ribw-nr.nl, 06 25 07 80 94

 

Klik in onderstaande lijst op een activiteit, je ziet dan de inhoudelijk informatie:

Individuele ondersteuning

Team Herstel biedt de mogelijkheid voor cliënten van RIBW N&R om met een ervaringsdeskundige herstelcoach in gesprek te gaan over herstel. Bij die gesprekken kun je ervaringen en ideeën uitwisselen en samen onderzoeken wat wel en niet helpt bij herstel (ervaringskennis opbouwen). Doordat een ervaringsdeskundige zelf ervaring heeft met psychische problemen en met het daarmee leren omgaan, is er vaak sprake van wederzijds begrip, herkenning en erkenning. Een ervaringsdeskundige hoop bieden dat herstellen mogelijk is.

Neem contact op met Team Herstel, team.herstel@ribw-nr.nl. Of met één van onze herstelcoaches:

Anne Tomassen – van Kessel, a.v.kessel@ribw-nr.nl, 06 23 61 95 76
Robin Timmers, r.timmers@ribw-nr.nl, 06 22 76 82 71
Ineke Litjens, i.litjens@ribw-nr.nl, 06 31 79 31 90
Manuela van den Steenhoven, m.vd.steenhoven@ribw-nr.nl, 06 25 07 80 94

Cursus Begin maken met herstel

Begin maken met herstel is een laagdrempelige cursus waarin je kennis maakt met herstel en peersupport (of: lotgenotencontact). In gesprek met elkaar verken je verschillende thema’s die belangrijk kunnen zijn in je eigen herstelproces.

De cursus duurt vijf weken en iedere bijeenkomst duurt twee uur. De groep bestaat uit maximaal acht deelnemers. Je hoeft geen huiswerk te maken en iedereen kan en mag meedoen. De cursus is gratis.

Klik hier (link volgt) voor de data van de cursussen Begin maken met herstel tot en met december 2022.

Meer weten?
Wil je meer weten? Neem dan contact op Ilja Kramer, il.kramer@ribw-nr.nl, 06 51 13 62 01
 of team.herstel@ribw-nr.nl

Aanmelden
Stuur een mailtje naar team.herstel@ribw-nr.nl als je je wilt aanmelden voor Begin maken met herstel. We nemen dan contact met je op  om kennis te maken.

Cursus WRAP

De WRAP helpt je om meer grip op je leven te krijgen.

WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan. Het is een praktische cursus waarin je een persoonlijk plan maakt met wat jij nodig hebt om je goed te voelen. Jij weet als geen ander wat goed voor jou is, omdat je werkt vanuit je eigen ervaringen. Je leert ook veel van andere deelnemers. Ervaringen van anderen kunnen steunend en inspirerend zijn.

De WRAP-cursus wordt gegeven door ervaren ervaringsdeskundige trainers.

De cursus duurt acht weken en iedere bijeenkomst duurt twee en een half uur. De groep bestaat uit maximaal twaalf deelnemers (inclusief de trainers). De cursus is voor cliënten van het RIBW gratis.

Klik hier (link volgt) voor de data van de WRAP-cursussen tot en met december 2022

Meer weten?
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Anne Tomassen van Kessel, 06 23 61 95 76, a.v.kessel@ribw-nr.nl of team.herstel@ribw-nr.nl.

Aanmelden
Stuur een mailtje naar team.herstel@ribw-nr.nl als je je wilt aanmelden voor de WRAP. We nemen dan contact met je op  om kennis te maken.

Ervaringsdeskundigheid

De RIBW heeft ervoor gekozen om een herstelondersteunende organisatie te willen worden. De inzet van ervaringsdeskundigheid is een belangrijk aspect binnen dit proces. Hieronder beschrijven we een aantal redenen waarom de inzet van ervaringsdeskundigheid belangrijk is voor een organisatie en vooral waarom de inzet van ervaringsdeskundigheid belangrijk is voor cliënten.

Om uit te leggen wat ervaringsdeskundigheid is, is het belangrijk om drie termen uit te leggen: ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid.

Ervaring
Kort gezegd bestaat ervaring uit de unieke en persoonlijke belevingen en ervaringen die iemand heeft opgedaan in de GGZ en waar iemand een persoonlijke betekenis aan geeft die niet overdraagbaar is.

Ervaringskennis
Wanneer de opgedane ervaringen gedeeld worden met andere mensen en wanneer iemand ook andere bronnen gebruikt om meer kennis op te doen over de ggz en om zijn eigen ervaringen in een breder perspectief te plaatsen, ontstaat ervaringskennis. De ervaringen krijgen een gelijke noemer, er worden patronen ontdekt en er ontstaat een meer algemeen geldende kennis.

Ervaringsdeskundigheid
Ervaringskennis wordt op een kundige manier ingezet om anderen te ondersteunen in het persoonlijke herstelproces. Ook kan ervaringsdeskundigheid hulpverleners inzicht bieden, het emancipatieproces bevorderen en stigma helpen bestreiden.

Meer weten?
Wil je meer weten over ervaringsdeskundigheid, neem dan contact op met Team Herstel, team.herstel@ribw-nr.nl.
Of met één van onze ervaringsdeskundige herstelcoaches:

Anne Tomassen – van Kessel, a.v.kessel@ribw-nr.nl, 06 23 61 95 76
Robin Timmers, r.timmers@ribw-nr.nl, 06 22 76 82 71
Ineke Litjens, i.litjens@ribw-nr.nl, 06 31 79 31 90
Manuela van den Steenhoven, m.vd.steenhoven@ribw-nr.nl, 06 25 07 80 94
Ilja Kramer, il.kramer@ribw-nr.nl, 06 51 13 62 01

Locatie Team Herstel

Htien
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen
e: team.herstel@ribw-nr.nl

Vrijwilliger worden

Bijna 90 vrijwilligers ondersteunen RIBW Nijmegen & Rivierenland op dit moment op allerlei gebieden. Ze ondersteunen bij (creatieve) activiteiten bij de dagbesteding, draaien een inloop, zijn ervaringsdeskundige bij activiteiten van Team Herstel, koken op een woongroep, of zijn maatje bij het 1-op-1-contact met een cliënt. Voor allen geldt dat ze een zeer waardevolle toevoeging zijn bij de contacten met onze cliënten.
Wij zijn altijd op zoek naar meer vrijwilligers. Ben jij geïnteresseerd in mensen met een psychische kwetsbaarheid? Wil je iets betekenen voor een ander? Heb je een open houding en kun je tijd vrijmaken om bij te dragen als vrijwilliger? Dan maken wij graag kennis met je!
Meer info over vrijwilligerswerk RIBW: Vrijwilligers | RIBW Nijmegen & Rivierenland (ribw-nijmegenrivierenland.nl

Wil je meer weten over vrijwilligerswerk bij de RIBW of je aanmelden als vrijwilliger?
Neem dan contact met ons op.

Team Herstel
Ilja Kramer, il.kramer@ribw-nr.nl, 06 51 13 62 01
of team.herstel@ribw-nr.nl

RIBW Vrijwilligerscoördinator
Chris Schoenmakers
088 382 24 22 of 06 55 37 00 49
c.schoenmakers@ribw-nr.nl

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen

E redactie@ribw-clientenplein.nl