Herstelwerkgroepen

Herstelwerkgroepen bieden mensen met psychische kwetsbaarheden effectieve werkwijzen en strategieën om zichzelf te helpen.

HEE-groepen
De oorsprong van de herstelwerkgroepen zoals we ze vanuit Bureau Herstel organiseren ligt onder andere bij het HEE-team van het Trimbosinstituut. Onderstaande uitleg is dan ook deels afkomstig van het HEE-team.

Wat is een herstelwerkgroep?
Een herstelwerkgroep is een zelfhulpgroep. De leden/deelnemers maken kennis met het begrip herstel. Aan de hand van thema’s worden eigen ervaringen ingebracht en met elkaar besproken. Daarbij wordt telkens een herstelthema uitgediept. Zo verwerven de deelnemers ervaringskennis en ontwikkelen een persoonlijk en gezamenlijk herstelperspectief. Een paar voorbeelden van thema’s die worden besproken:

  • Bronnen van steun
  • Valkuilen
  • Omgaan met je hulpverlener
  • Vakantie
  • Angst voor terugval

Er kunnen ook eigen thema’s worden bedacht en ingebracht.

Structuur en kartrekkers
De groepen werken volgens een vaste structuur en worden ondersteund door twee kartrekkers. Deze kartrekkers zijn zelf tegelijkertijd deelnemer, maar vervullen een soort van voorzittersrol. Van elke bijeenkomst worden notulen gemaakt. Deze blijven uiteraard alleen van de groep en worden niet naar buiten gebracht. In elke groep zitten maximaal 8 personen, inclusief de twee kartrekkers.

Doelen
Het doel van de herstelwerkgroep is het actief werken aan je eigen herstel, de eigen regie over je leven terug te nemen. Ook voor mensen die zich willen ontwikkelen tot ervaringsdeskundige, is de herstelwerkgroep een goede start.

Hoe vaak
Een herstelwerkgroep komt elke twee weken bij elkaar. Een bijeenkomst duurt twee uur, inclusief pauze. Op dit moment zijn de herstelwerkgroepen binnen de RIBW allemaal op vrijdag. We zijn bezig met het werven van deelnemers voor de dinsdag. Ook willen we in Tiel/Culemborg/Druten in de toekomst groepen gaan starten.

De herstelwerkgroepen bestaan niet uit een bepaald aantal bijeenkomsten. Sommige groepen bestaan al een paar jaar. Soms gaan er mensen weg, maar er komen ook nieuwe mensen bij. Je blijft zolang je wilt, zolang het nodig en prettig voor je is om deel te nemen. Ieder doorloopt een eigen proces.

Reiskosten
Deelnemers ontvangen een reiskostenvergoeding op basis van het openbaar vervoer. Deze vergoeding wordt eens per kwartaal uitbetaald.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden bij Team Herstel. Er volgt dan een informatiegesprek waarin je uitleg krijgt en vragen kunt stellen. Als je wilt deelnemen, kun je dat tijdens het gesprek al aangeven. Als je bedenktijd nodig hebt of toch niet wil, is dat natuurlijk ook prima.

Wachttijd?
Soms is er een wachttijd omdat de groepen vol zijn. Je komt dan op de wachtlijst en wordt geïnformeerd wanneer er weer plek is.

Contact
RIBW Team Herstel
Bijleveldsingel 56
6524 AE Nijmegen

 

Telefoon: 024 382 05 29
E-mail: bureauherstel@ribw-nr.nl

“ Mijn deelname aan een herstelwerkgroep ervaar ik als zeer positief. Wat ik tot nu toe bereikt heb, is dat ik mijn gezondheidsklachten eindelijk heb leren accepteren. Ook zie ik mezelf niet in de eerste plaats meer als psychiatrisch patiënt, maar als mens die in deze maatschappij ook een rol vervult als patiënt of cliënt. Ik stigmatiseer mezelf niet langer en heb daardoor ook minder last van de stigmatisering door anderen. Ik zit nu ook in een werkgroep die andere mensen hoopt te mogen inspireren om deel te nemen aan herstelwerkgroepen”.

Jeroen

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen

E redactie@ribw-clientenplein.nl