Ervaringsdeskundigheid

De RIBW heeft ervoor gekozen om een herstelondersteunende organisatie te willen worden. De inzet van ervaringsdeskundigheid is een belangrijk aspect binnen dit proces. Hieronder beschrijven we een aantal redenen waarom de inzet van ervaringsdeskundigheid belangrijk is voor een organisatie en vooral waarom de inzet van ervaringsdeskundigheid belangrijk is voor cliënten.

Om uit te leggen wat ervaringsdeskundigheid is, is het belangrijk om drie termen uit te leggen: ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid.

Ervaring
Kort gezegd bestaat ervaring uit de unieke en persoonlijke belevingen en ervaringen die iemand heeft opgedaan in de GGZ en waar iemand een persoonlijke betekenis aan geeft die niet overdraagbaar is.

Ervaringskennis
Wanneer de opgedane ervaringen gedeeld worden met andere mensen en wanneer iemand ook andere bronnen gebruikt om meer kennis op te doen over de ggz en om zijn eigen ervaringen in een breder perspectief te plaatsen, ontstaat ervaringskennis. De ervaringen krijgen een gelijke noemer, er worden patronen ontdekt en er ontstaat een meer algemeen geldende kennis.

Ervaringsdeskundigheid
Ervaringskennis wordt op een kundige manier ingezet om anderen te ondersteunen in het persoonlijke herstelproces. Ook kan ervaringsdeskundigheid hulpverleners inzicht bieden, het emancipatieproces bevorderen en stigma helpen bestreiden.

Ervaringsdeskundige worden

Eisen
Er zijn een aantal eisen die aan ervaringsdeskundige medewerkers gesteld kunnen worden, in de eerste plaats afhankelijk van functie die iemand binnen een organisatie gaat vervullen. Deze eisen verschillen niet van de eisen die aan reguliere medewerkers gesteld worden en zijn gekoppeld aan de functiebeschrijvingen die een organisatie hanteert. Wat betreft het inzetten van ervaringsdeskundigheid, kan men denken aan onderstaande eisen.

Deskundigheid
Ervaringsdeskundige medewerkers stellen zich, op alle niveaus van een organisatie, beschikbaar aan het individuele herstelproces van de cliënt. Hiervoor is het nodig dat de ervaringsdeskundige beschikt over voldoende kennis van herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid. De ervaringsdeskundige moet deskundig zijn wat betreft het proces rondom herstel en het verkennen van eigen ervaringen. Deze kennis kan iemand op verschillende manieren vergaren: door opleiding, door ervaring in HEE-groepen, door cursussen enz, maar moet wel aantoonbaar zijn.

Postadres
RIBW Cliëntenplein
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen

E redactie@ribw-clientenplein.nl